Skip to content

Merchize Basecost & Sizing

Merchize Core Products

Products that Merchize’s factory in Hanoi can manufacture and fulfill.

Our products in our factory in Hanoi are Never Out of Stock, always guarantee the Fastest Processing Time*, Fastest Shipping Time*  and Lowest Basecost.

By default, “Day” or “Days” are understood as Business day.
By using Merchize, you agree to our Terms of Service and Fulfillment Policy here.

Face Mask All Over Prints - Khẩu Trang In Full 3D

 • Giá đã bao gồm phí ship US:
  • Pack 1: 7.5$
  • Pack 2: 10.7$ (5.35$/each)
  • Pack 3: 13$ (4.33$/each)
  • Pack 5: 16.6$ (3.32$/each)
  • Pack 10: 27.8$ (2.78$/each)
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 Nội địa UKEU (Có mã tracking)
Pack 1$9$14
Pack 3$14.8$19.8
Pack 5$19.6$24.6
Pack 10$32$37
Pack >10$32 + 2.75 each additional$37 + 3 each additional
 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping:
  • UK: 7-10 business days.
  • EU: 9-11 business days.
  • ROW: Có thể từ 14-20 business days hoặc hơn, tùy tình hình chuyến bay, dịch bệnh.
 • Delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Country Origin là UK. Thời gian ship trên bao gồm ship từ VN-> kho UK và từ kho UK đi đến địa chỉ của khách hàng. Sau khi sang UK mới có track và track mới bắt đầu nổi. Thời gian đi từ VN-> UK tầm 3-4 business days sau khi sản xuất xong.
 • Đơn hàng ship có track trong EU được đơn vị ship Royal Mail bảo hiểm lên đến 50 bảng Anh tùy theo giá trị của gói hàng nếu có vấn đề như thất lạc, .v.v. do lỗi của nhà vận chuyển
 • Vì tình hình dịch còn rất phức tạp, nên nhiều nước sẽ đóng/mở cửa liên tục dấn đến danh sách các nước có thể ship cũng thay đổi theo. Để kiểm tra nước nào có thể ship, bạn xem tại đây.
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.
Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.
 • Design will never fade
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit
 • Three layers, including a Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter
 • Unisex(Adult) Sizing
 • Machine Washable/Reusable
 • Moisture-Wickening

Tri-Fold 3D Mask

 • Giá đã bao gồm phí ship US:
  • Pack 1: 7.5$.
  • Pack 2: 10.7$ (5.35$/each).
  • Pack 3: 13$ (4.33$/each).
  • Pack 5: 16.6$ (3.32$/each).
  • Pack 10: 27.8$ (2.78$/each).
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 Nội địa UKEU (Có mã tracking)
Pack 1$9$14
Pack 3$14.8$19.8
Pack 5$19.6$24.6
Pack 10$32$37
Pack >10$32 + 2.75 each additional$37 + 3 each additional
 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping:
  • UK: 7-10 business days.
  • EU: 9-11 business days.
  • ROW: Có thể từ 14-20 business days hoặc hơn, tùy tình hình chuyến bay, dịch bệnh.
 • Delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Country Origin là UK. Thời gian ship trên bao gồm ship từ VN-> kho UK và từ kho UK đi đến địa chỉ của khách hàng. Sau khi sang UK mới có track và track mới bắt đầu nổi. Thời gian đi từ VN-> UK tầm 3-4 business days sau khi sản xuất xong.
 • Đơn hàng ship có track trong EU được đơn vị ship Royal Mail bảo hiểm lên đến 50 bảng Anh tùy theo giá trị của gói hàng nếu có vấn đề như thất lạc, .v.v. do lỗi của nhà vận chuyển
 • Vì tình hình dịch còn rất phức tạp, nên nhiều nước sẽ đóng/mở cửa liên tục dấn đến danh sách các nước có thể ship cũng thay đổi theo. Để kiểm tra nước nào có thể ship, bạn xem tại đây.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.
 • The design will never fade.
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit
 • Unisex(Adult) Sizing.
 • Machine Washable/Reusable.
 • Moisture-Wicking.

Premium Stretch to Fit 3D Mask - SKU: STFM2

 • Đây phiên bản cải tiến từ Stretch-To-Fit 3D Mask giúp vừa vặn với khuôn mặt của khách hàng Mỹ cũng được sản xuất bằng chất liệu tốt hơn.
 • Giá đã bao gồm phí ship US:
  • Pack 1: 7.5$.
  • Pack 2: 10.7$ (5.35$/each).
  • Pack 3: 13$ (4.33$/each).
  • Pack 5: 16.6$ (3.32$/each).
  • Pack 10: 27.8$ (2.78$/each).
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

 Nội địa UKEU (Có mã tracking)
Pack 1$9$14
Pack 3$14.8$19.8
Pack 5$19.6$24.6
Pack 10$32$37
Pack >10$32 + 2.75 each additional$37 + 3 each additional

 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping:
  • UK: 7-10 business days.
  • EU: 9-11 business days.
  • ROW: Có thể từ 14-20 business days hoặc hơn, tùy tình hình chuyến bay, dịch bệnh.
 • Delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Country Origin là UK. Thời gian ship trên bao gồm ship từ VN-> kho UK và từ kho UK đi đến địa chỉ của khách hàng. Sau khi sang UK mới có track và track mới bắt đầu nổi. Thời gian đi từ VN-> UK tầm 3-4 business days sau khi sản xuất xong.
 • Đơn hàng ship có track trong EU được đơn vị ship Royal Mail bảo hiểm lên đến 50 bảng Anh tùy theo giá trị của gói hàng nếu có vấn đề như thất lạc, .v.v. do lỗi của nhà vận chuyển.
 • Vì tình hình dịch còn rất phức tạp, nên nhiều nước sẽ đóng/mở cửa liên tục dấn đến danh sách các nước có thể ship cũng thay đổi theo. Để kiểm tra nước nào có thể ship, bạn xem tại đây.
 • Có 2 size Kid và Adult:
  • Kid: 7.5 inch x 4.5 inch (19.05 cm x 11.43 cm).
  • Adult: 8 inch x 5.25 inch (20.32 cm x 13.34 cm).
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.

Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.

 • The design will never fade.
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit.
 • Three layers, including Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter.
 • Unisex(Adult) Sizing.
 • Machine Washable/Reusable.
 • Moisture-Wicking

Stretch to Fit 3D Mask - SKU: STFM1

 • Giá đã bao gồm phí ship US:
  • Pack 1: 7.5$.
  • Pack 2: 10.7$ (5.35$/each).
  • Pack 3: 13$ (4.33$/each).
  • Pack 5: 16.6$ (3.32$/each).
  • Pack 10: 27.8$ (2.78$/each).
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

 Nội địa UKEU (Có mã tracking)
Pack 1$9$14
Pack 3$14.8$19.8
Pack 5$19.6$24.6
Pack 10$32$37
Pack >10$32 + 2.75 each additional$37 + 3 each additional

 • Processing time: 2-6 business days.
 • Shipping:
  • UK: 7-10 business days.
  • EU: 9-11 business days.
  • ROW: Có thể từ 14-20 business days hoặc hơn, tùy tình hình chuyến bay, dịch bệnh.
 • Delay 2-6 business days do ảnh hưởng của dịch.
 • Country Origin là UK. Thời gian ship trên bao gồm ship từ VN-> kho UK và từ kho UK đi đến địa chỉ của khách hàng. Sau khi sang UK mới có track và track mới bắt đầu nổi. Thời gian đi từ VN-> UK tầm 3-4 business days sau khi sản xuất xong.
 • Đơn hàng ship có track trong EU được đơn vị ship Royal Mail bảo hiểm lên đến 50 bảng Anh tùy theo giá trị của gói hàng nếu có vấn đề như thất lạc, .v.v. do lỗi của nhà vận chuyển.
 • Vì tình hình dịch còn rất phức tạp, nên nhiều nước sẽ đóng/mở cửa liên tục dấn đến danh sách các nước có thể ship cũng thay đổi theo. Để kiểm tra nước nào có thể ship, bạn xem tại đây.
 • Có 2 size Kid và Adult:
  • Kid: 6.3 inch x 4.5 inch (16 cm x 11.5 cm).
  • Adult: 7 inch x 5.1 inch (17.8 cm x 13 cm).
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.
Our Three-Layers Face Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.
 • The design will never fade.
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit.
 • Three layers, including Filter Pocket (pouch) for adding PM 2.5 filter.
 • Unisex(Adult) Sizing.
 • Machine Washable/Reusable.
 • Moisture-Wicking

Cotton Face Mask Black & White | Khẩu trang vải trắng đen fulfill kho US, EU và Canada

 Tier 1
0-999 sale/month
Tier 2
1000+ sale/month
Tier 3
3000+ sale/month
Tier 4
Pack 3$11$10.5$10Contact
Pack 6$15$13.5$12
Pack 10$18$16.5$15
Pack 50$67.5 ($1.35/pcs)
Pack 100$130 ($1.3/pcs)
Pack 500$625 ($1.25/pcs)
Pack 1000$1200 ($1.2/pcs)
 • Giá trên đã bao gồm phí Ship US.
 • Khẩu trang được fulfill bởi partner của Merchize tại Mỹ là BaseGift.
 • Ship USPS.
 • Estimated Shipping time 2-5 days, có thể delay 2-4 days do ảnh hưởng của dịch.
 • Khẩu trang vải 2 lớp khảng khuẩn.
 • Phù hợp bán trên các Marketplace, Ebay, Amazon…
 • Seller có nhu cầu mua số lượng lớn muốn có giá của Tier 4 vui lòng liên hệ fanpage hoặc support của Merchize để được tư vấn.
Đơn vị: EUROTier 1 (1-5000 units/mo)Tier 2 (5001-10000 units/mo)Tier 3 (10000+ units/mo)InfoTracked Shipping PriceShipping Time
First5.955.955.95Giá được tính theo đồng Euro, tỷ giá 1 euro = 1.09 usdUK: Vì kho ở UK nên ship nội địa trong UK phải dùng gói có track, phụ thu ship nội địa UK: +2 euro/order < pack 10, 6.5 euro/order > pack 10 ,UK: 2-3 ngày
EU: 2-5 ngày
ROW: Canada 7-10 ngày, các nước khác có thể 10-15 ngày.
Các nước khác là tùy chuyến bay, dạo gần đây đang có ổn định hơn chút.
Additional0.90.80.7
Pack 15.955.955.95Giá đã bao gồm các loại thuế, phí và phí vận chuyển loại KO TRACK cho các nước EU và ROW ngoại trừ UK
Pack 37.757.557.35EU & ROW: +6.5 euro/tracked order
Pack 610.459.959.45
Pack 1014.0513.1512.25

Chính sách đảm bảo đơn hàng cho khẩu trang Đen/Trắng

Miễn phí ship lại khẩu trang cho các đơn hàng Non-Track nếu sau 10 ngày khách hàng chưa nhận được hàng. Đơn ship lại sẽ có mã tracking. Để được áp dụng chương trình, mọi người vui lòng làm theo các bước sau:
 • Báo với Support Merchize đơn hàng bị chậm.
 • Merchize xác nhận lại thông tin.
 • Nếu đạt điều kiện Merchize sẽ tiến hành lên đơn hàng mới.
 • Nếu không đạt điều kiện, anh chị em vui lòng làm theo hướng dẫn của Support Team.

Thông tin về Mask EU của Merchize

Mask sẽ được fulfill thẳng từ kho của BaseGift tại EU, thời gian xử lý là 1-2 business days, trả tracking thường trong vòng 24h sau khi lên đơn. Thời gian ship là 3-5 ngày trong toàn EU. Với các nước ngoài EU, thời gian ship sẽ tùy vào quốc gia và tình hình dịch bệnh. Vì fulfill thẳng từ kho của BaseGift EU, Merchize đã thanh toán hết các khoản thuế phí .v.v. nên hàng sẽ được xử lý và ship đi trong Euro Zone rất nhanh, chỉ khoảng 3-5 ngày, và rất tin cậy so với các gói hàng thông thường được gửi từ VN, TQ có khả năng bị giữ ở hải quan, chậm/delay chuyến bay .v.v. Ngoài ra, vì ship từ trong EU nên ngoài hình thức ship có track thông thường, sẽ có thêm option chọn ship Non Track với giá rẻ hơn và vẫn nhanh + an toàn.

Tại sao nên bán khẩu trang ở EU?

 • Ở EU cũng có nhu cầu mua khẩu trang như ở mọi nơi trên thế giới
 • Không yêu cầu FDA khi list lên Amazon, bán trên các marketplace của EU cũng không yêu cầu giấy tờ khắt khe như bên Mỹ .v.v.
 • Thêm 1 thị trường nữa để bán
 • EU dùng đồng tiền có tỷ giá cao hơn nên cơ bản là bạn sẽ có profit cao hơn với mỗi đơn.

THÔNG TIN BÁO GIÁ:

 • Bảng giá là giá final ĐÃ BAO GỒM các chi phí như: Phí ship Non Track, 20% thuế và các phụ phí đi kèm mùa dịch.
 • Bảng giá dưới đây được tính theo Euro cho thuận tiện. Merchize quy đổi 1 Euro = 1.09 USD
 • Có 1 số đơn vị khác cũng fulfill từ kho EU, nhưng không tính thuế và phí vận chuyển trong giá công bố, và tính giá bằng Euro nên thực ra khi fulfill, seller sẽ bị đội nhiều chi phí hơn so với khi fulfill qua Merchize.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 • Chất lượng, kích thước tương đương loại Mask trơn màu trắng 2 lớp đang fulfill cho thị trường US
 • Thời gian xử lý: 1-2 business day
 • Thời gian ship:
  • UK: 2-3 business days
  • Các nước EU ngoài UK: 2-5 business days
  • Rest Of World:
   • Canada 7-10 business days.
   • Các nước khác có thể 10-15 ngày hoặc hơn, tùy tình hình các chuyến bay và dịch. Dạo gần đây đang có xu hướng ổn định hơn chút.
CÁC NƯỚC ĐƯỢC SHIP/KHÔNG ĐƯỢC SHIP: THỐNG KÊ UPDATE LIÊN TỤC Ở ĐÂY https://personal.help.royalmail.com/app/answers/detail/a_id/5317/~/international-incident-bulletin KHI NÀO/TẠI SAO NÊN DÙNG NON TRACK?
 • Non Track là 1 option để bạn giảm chi phí, nếu không chắc chắn và nghi ngại về các rủi ro thất lạc hàng, hãy dùng gói Có Track
 • Khi gói hàng có giá trị thấp
 • Khi gói hàng có khối lượng nhẹ
 • Khi ship trong các nước uy tín/an toàn trong EU, thời gian ship nhanh & ổn định (ship nhanh khách nhận sớm đc, khách ko phàn nàn thì ko cần tracking)
 • Ở EU có thói quen ship Non Track nên ng dân cũng quen với việc nhận hàng non track với những sp có giá thấp rồi.
 • Ship non track có giá rất thấp, tiết kiệm 6.5 Euro ~ 7$ mỗi đơn. Giả sử tỷ lệ ship non track lỗi là 5%, thì với 100 đơn, bạn tiết kiệm được 700$, gửi lại 5 đơn có track cho khách mất thêm tối đa 100$ basecost thì bạn vẫn lời thêm 100$ phí ship
 • Đây là 1 số tư vấn từ đơn vị vận chuyển Royal Mail cho Merchize, seller có thể cân nhắc:
  • Các nước uy tín như UK, Đức, Hà Lan, Pháp, Dan Mach, Thuỵ Sĩ, không bị mất hàng => Có thể xài non-track được.
  • Các nước ROW thì nên xài có track
  • Một số nước như Egypt, Israel, India, Russia thì gửi track cho chắc

Fulfill ở EU có gặp phải các vấn đề như với US?

Nhu cầu fulfill khẩu trang của EU ở mức vừa phải và nhiều nơi bị lock down nên Merchize stock trước khoảng 100k unit bên kho BaseGift EU và mỗi ngày sẽ nhập thêm vào tùy vào lượng sale của ngày hôm đó. Cải tiến từ kho BaseGift US, tình hình stock và tình hình vận chuyển của kho BaseGift EU sẽ được thông báo liên tục với seller để seller có thể dự tính mà tiếp tục đẩy đơn hoặc tạm hoãn chạy ads tùy tình hình. Từ đó mà hạn chế hoàn toàn các rủi ro như khi fulfill ở US. Để bắt đầu fulfill mask trơn màu trắng cho EU & ROW, vui lòng liên hệ support của Merchize qua live chat trên bymerchize.com hoặc fanpage Merchize Việt Nam
 • Bán theo các pack 3, pack 6 và pack 10 cái.
 • Giá trên đã bao gồm giá Ship US
 • Khẩu trang được fulfill bởi partner của Merchize tại Mỹ là BaseGift
 • Đây là khẩu trang dạng Dropship, không hỗ trợ in ấn personalize lên khẩu trang.
 • Ship USPS, thời gian xử lý: 1 ngày, ship 2-5 days, có thể delay 2-4 days do ảnh hưởng của dịch
 • Chất lượng sản phẩm: Khẩu trang vải kháng khuẩn 2 lớp màu trắng 100% Cotton kháng khuẩn, chống bụi, khô thoáng, mịn màng, chống tia UV, sử dụng tối đa 30 lần giặt. Thân thiện với môi trường, đạt chuẩn y tế.
 • Chiều cao ( Từ cằm – mũi): 16cm, có thể nới rộng đến 17.5cm
 • Chiều rộng mỗi bên (từ tai – mũi): 19cm, có thể nới rộng đến 22cm.
 • Khẩu trang vải 100% cotton nên sau khi giặt lần đầu sẽ mềm mại và co dãn tốt hơn, nếu các lô trước khách hàng có trao đổi về vấn đề size bé hơn size đã thông báo, có thể đo lại khẩu trang xem có đúng size thông báo ban đầu không ạ. Và seller có thể bảo họ giặt qua đi để sợi vải mềm mại và co dãn, dễ dùng hơn.
 • Khẩu trang là mặt hàng đang rất hot, có nhu cầu cực lớn từ thị trường. Tuy nhiên, FB ads và GGshopping đang quét rất mạnh, seller chỉ nên bán trên các Marketplace (Amazon, Ebay, .v.v. ) và trước khi bán nên tham khảo kỹ policy của marketplace để tránh die tài khoản.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
Reusable Cotton Face Masks:
 • Reusable cotton face masks with ear loops.
 • Eco-Friendly safety dust mask for both women and men.
 • Anti-dust, reusable
 • Washable up to 30 times .
 • One size fit most, easy on and off.
 • Perfect mask when travelling through congested airports bus terminals malls parks and busy city streets
Merchize cũng đã chụp thêm ảnh về khẩu trang theo hướng trông handmade để seller có thể upload lên etsy dễ dàng hơn. Mọi người có thể tải ảnh chụp chất lượng cao tại đây: https://drive.google.com/open?id=1yPwN6VuzWbqtQMKdGT82gN55hyay5iLA  

Demo Classic T-shirt product on Merchize platform with full Color and Size: Click here.
Size Tier 1
(<2500/mo)
Tier 2
(2500-4999/mo)
Tier 3
(5000-9999/mo)
Tier 4
(10000+/mo)
1 mặtS $5.95$5.38$4.82Contact
M $5.95$5.38$4.82
L $5.95$5.38$4.82
XL $5.95$5.38$4.82
2XL $7.95$7.38$6.82
3XL $7.95$7.38$6.82
4XL $9.95$9.38$8.82
5XL $10.95$10.38$9.82
6XL $10.95$10.38$9.82
2 mặt+$4.5
Ship– Ship US (+ Additional): 4.99$(+1.99$)
– Worldwide (+ Additional): 7.5$(+5.95$)
All sizes are in Inches
SizeWidthLengthSleeve
S182815.625
M202917
L223018.5
XL243120
2XL263221.875
3XL283322.875
4XL303424.25
5XL323525.375
6XL343624.75
 • Quality: 100% soft-style combed cotton
 • Color: Black, White, Red, Sport Grey, Navy, Gold, Royal Blue, Kelly Green, Brown, Purple, and Dark Heather.
 • Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
 • Origin Country: US
 • Worldwide shipping
 • Manufacturer: Merchize
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days
 • Estimated Standard US Shipping time: 4 – 7 business days
 • Estimated WW Shipping time: average 7 – 10 business days , 15 business days for some locations
 • 6.1-ounce, 100% cotton
 • Double-needle neck, sleeves and hem; Roomy Unisex Fit
 • Decoration type: Digital Print
 • Made by Merchize.

1. What you need to know about how best to create a T-shirt design for printing: Những điều cần biết về khung in và tỷ lệ in trong in áo thun t-shirt

2. Artwork file requirement:

 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.

[NEW] 

 Áo Lady T-shirt, Tank Top,  V-neck T-shirt & Youth T-shirt 2D

Bảng Giá Lady T-shirt, Tank Top & V-neck T-shirt

 Lady T-shirtUnisex V-neck T-shirtLadies’ 100% Cotton Tank TopUnisex Tank
XS10.5
S8.51011.0410.5
M8.51011.0410.5
L8.51011.0410.5
XL8.51011.0410.5
2XL9.51213.0412.5
3XL10.513

Bảng Giá Youth T-shirt 2D

 YXSYSYMYLYXL
Young T-shirt77777

 • Phí ship tất cả các mẫu là: $4.99 (+$1.99 additional item)

Colors

Lady T-shirt & Kid T-shirt Colors

Size Chart

 • Manufacturer: Merchize
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam.
 • Country Origin là US.
 • Estimated Processing Time: 2 – 4 business days
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days
 • Estimated WW Shipping Time: average 7 – 10 business days, 15 business days for some locations
 • Có thể delay 1-3 days do dịch
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • Quality: 100% soft-style combed cotton
 • Color: Black, White, Red, Sport Grey, Navy, Gold, Royal Blue, Kelly Green, Brown, Purple, and Dark Heather.
 • Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
 • Origin Country: US
 • Worldwide shipping

1. What you need to know about how best to create a T-shirt design for printing: Những điều cần biết về khung in và tỷ lệ in trong in áo thun t-shirt

2. Artwork file requirement:

We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px at 300 DPI (14×16 inches)
For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.

AOP Baseball Jersey (SKU: BAJE)

 
Tier 1
(0-1000/mo)
Tier 2
(1001-2999/mo)
Tier 3
(+3000/mo)
Base Cost (Included US Shipping)
$16
$15.5
$15

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • 100% Bird’s Eye Pique Fabric, offers outstanding durability, insulation, and wrinkle resistance.
 • Machine wash in cold with similar colors/no bleach/low iron.
 • Breathable, durable, and easy to care for, polyester is the ideal material for athletes everywhere.
 • Moisture-wicking.
 • Full Button Down Closure.
 • Comfortable Soft Feel.
 • Great for groups: school uniforms, baseball team, easy to customize.
 • The color could be slightly different between on the screen and in practice.

Casual Short Sleeve Button Shirt (SKU: CBSH)

 Tier 1
(0-1000/mo)
Tier 2
(1001-2999/mo)
Tier 3
(+3000/mo)
Base Cost (Included US Shipping)$17$16.5$16

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • 100% Woven Polyester Fabric, offers outstanding durability, insulation, and wrinkle resistance.
 • Machine wash in cold with similar colors/no bleach/low iron.
 • About Shirts: Regular fit, lightweight, button-down closure all over printing shirt featuring spread collar and short sleeve.
 • About Shorts: Flat-front casual all over printing short with side pockets, mid rise, elastic waistband.
 • Provides the most stylish and comfortable Shirts which can be worn in all occasions.
 • The color could be slightly different between on the screen and in practice.

Short Sleeve Hawaiian Shirt (SKU: HWSH2)

 Tier 1
(0-1000/mo)
Tier 2
(1001-2999/mo)
Tier 3
(+3000/mo)
Base Cost (Included US Shipping)$17$16.5$16

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • 100% Woven Polyester Fabric, offers outstanding durability, insulation, and wrinkle resistance.
 • Machine wash in cold with similar colors/no bleach/low iron.
 • About Shirts: Regular fit, lightweight, button-down closure all over printing shirt featuring spread collar and short sleeve.
 • About Shorts: Flat-front casual all over printing short with side pockets, mid rise, elastic waistband.
 • Provides the most stylish and comfortable Shirts which can be worn in all occasions.
 • The color could be slightly different between on the screen and in practice.

Hawaiian Short v2 (SKU: HWS2)

 Tier 1
(0-1000/mo)
Tier 2
(1001-2999/mo)
Tier 3
(+3000/mo)
Base Cost (Included US Shipping) $15.2$14.7Contact

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • 100% Woven Polyester Fabric, offers outstanding durability, insulation, and wrinkle resistance.
 • Machine wash in cold with similar colors/no bleach/low iron.
 • About Shirts: Regular fit, lightweight, button-down closure all over printing shirt featuring spread collar and short sleeve.
 • About Shorts: Flat-front casual all over printing short with side pockets, mid rise, elastic waistband.
 • Provides the most stylish and comfortable Shirts which can be worn in all occasions.
 • The color could be slightly different between on the screen and in practice.

Hawaiian Shirt (SKU: HWSH1) & Hawaiian Short (SKU: HWS1)

Lưu ý: áo Hawaii và quần short của Merchize có Sizechart nhỏ hơn size US từ 1-2 size. Seller vui lòng thông báo khách hàng chọn đúng size theo số đo, hoặc chủ động nâng 1 size từ bảng size chart của Merchize để khách mặc vừa vặn thoải mái nhất. Mọi claim về size nhỏ cho các order sau ngày 11/8 sẽ được xử lý theo đúng Policy

Hawaii Set (Shirt + Short)Tier 1
(0-1000/month)
Tier 2
(1001-2999/month)
Hawaiian Shirt (V1) – SKU: HWSH11413.5
Hawaiian Short (V1) – SKU: HWS11413.5
Sport Short (V1) – SKU: SPS1
1413.5
Combo Shirt & Short2726
 • Tier được tính chung tier với áo 3D.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • 100% Woven Polyester Fabric, offers outstanding durability, insulation, and wrinkle resistance.
 • Machine wash in cold with similar colors/no bleach/low iron.
 • About Shirts: Regular fit, lightweight, button-down closure all over printing shirt featuring spread collar and short sleeve.
 • About Shorts: Flat-front casual all over printing short with side pockets, mid rise, elastic waistband.
 • Provides the most stylish and comfortable Shirts which can be worn in all occasions.
 • The color could be slightly different between on the screen and in practice.

Sport Short (SPS1)

Lưu ý: áo Hawaii và quần short của Merchize có Sizechart nhỏ hơn size US từ 1-2 size. Seller vui lòng thông báo khách hàng chọn đúng size theo số đo, hoặc chủ động nâng 1 size từ bảng size chart của Merchize để khách mặc vừa vặn thoải mái nhất. Mọi claim về size nhỏ cho các order sau ngày 11/8 sẽ được xử lý theo đúng Policy

 Tier 1
(0-1000/month)
Tier 2
(1001-2999/month)
Tier 3
(3000+/month)
Sport Short V1 – SKU: SPS11413.5Contact
Combo Hawaiian Shirt (V1) & Sport Short (V1)2726Contact

 • Tier được tính chung tier với áo 3D.

 • Manufacturer: Merchize – made in Vietnam.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • 100% Bird’s Eye Pique Fabric, offers outstanding durability, insulation, and wrinkle resistance.
 • Machine wash in cold with similar colors/no bleach/low iron.
 • Provides the most stylish and comfortable short which can be worn in all occasions.
 • The color could be slightly different between on the screen and in practice.

Flag - Cờ

 SizeSố mặt inT1
(<2500/mo)
T2
(2500-4999/mo)
T3
(5000-9999/mo)
Garden Flag29 x 44 cm28.998.497.99
House Flag75 x 100 cm212.9912.4911.99
Wall Flag92 x 153 cm11413.513
Lưu ý:Tier được tính cùng theo tier của áo 2D, áo 2D đang ở tier nào thì Flag cũng đc tier đó

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước Garden Flag: 29 x 44 cm hoặc 11.5 x 17.5 inch.
 • Kích thước House Flag: 75 x 100 cm hoặc 29.5 x 39.5 inch.
 • Kích thước Wall Flag:  92 x 153 cm hoặc 36 x 60 inch.
 • Garden Flag và House Flag mặc định 2 mặt của cờ giống hệt nhau, tuy nhiên Merchize có thể in 2 mặt khác nhau. Nếu bạn muốn in 2 mặt khác nhau, bạn chỉ việc add thêm design mặt sau vào phần Back trên hệ thống, bạn có thể trao đổi với support để được hỗ trợ kỹ hơn.
 • Wall Flag chỉ in 1 mặt.
 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Estimated Processing time: 2-6 business days.
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • 4 góc sản phẩm có thêm dây co giãn để dễ dàng treo lên tường.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này.  Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • Add a colorful and a welcoming touch to your home with a custom printed flag

 • Flag stands and poles not included

 • UV, fade and mildew resistant fabric

 • Printed on a premium polyester material with vibrant colors

 • Perfect for indoor and outdoor use

 1. Hướng dẫn thiết kế: Phần phía trên của template sẽ là phần để gắn thanh treo cờ.
 2. Garden Flag và House Flag mặc định 2 mặt của cờ giống hệt nhau, tuy nhiên Merchize có thể in 2 mặt khác nhau. Nếu bạn muốn in 2 mặt khác nhau, bạn chỉ việc add thêm design mặt sau vào phần Back trên hệ thống, bạn có thể trao đổi với support để được hỗ trợ kỹ hơn.
 3. Cờ là 1 sản phẩm rất đặc biệt vì với cùng 1 cái cờ, nó có thể được đặt treo dọc, hoặc treo ngang. Đối với các artwork gồm các khối hình đơn giản thì khi đặt dọc và ngang sẽ ko có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, với đặc thù của ngành POD, artwork gồm rất nhiều hình ảnh, màu sắc, text. Khi đó nảy sinh vấn đề: Nếu có text, khi treo dọc đọc đc thì treo ngang sẽ bị ngược.Merchize sẽ sản xuất cờ đúng theo bài viết hướng dẫn này: [Must read] Những điều cần biết về cờ và cách thiết kế template cho cờ 2 mặt. Seller vui lòng đọc bài viết hướng dẫn cách thiết kế và cách Merchize sản xuất cờ này để phân biệt rõ các loại cờ và các kiểu thiết kế để đảm bảo sản phẩm cuối cùng thỏa mãn được nhu cầu của mình nhất.

Laundry Basket

 Tier 1 Tier 2
(3000+ basket/mo)
Tier 3
(6000+ basket/mo)
Base Cost
(Included US Shipping)
$16.99$16.49$15.99

Mô Tả Sản Phẩm

1. Có thể in 2 mặt khác nhau, bạn chỉ cần up 2 file design Front/End khi order hoặc up 1 file design để 2 mặt in giống nhau. 2. Laundry Basket Merchize có khả năng tự đứng vững cũng như gấp gọn lại một cách nhanh chóng. 3. Dung tích chứa đồ cực lớn cũng như chứa được nhiều loại đồ khác nhau như sách, đồ chơi, quần áo, v.v 4. Có 1 size duy nhất và là size chuẩn của các loại laundry basket đang bán chạy nhất trên thị trường nên Sellers không cần lo lắng khi order nhầm size chart.
 • Manufacturer: Merchize.
 • Processing Time: 2 – 6 business days.
 • Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ship có thể bị delay từ 2-6 business days so với thông báo.
 • Add style and personality to your laundry routine with a custom printed laundry basket!
 • Constructed from 100% polyester material for maximum durability.
 • Large holding capacity to accommodate your laundry needs (width 13.7-inch x height 19.3 inches).
 • Designed with 2 sturdy and durable side handles for easy transport.
 • Foldable design makes it practical for all places and makes it easy to store.
 • Perfect for most situations use related to storing and organizing laundry, toys, books, and other household goods.
 • Easy to clean, wipe down with a cold damp cloth to clean (do not use harsh chemicals).

US Stripe Mask - Khẩu Trang Cờ Mỹ​

Bảng giá sản phẩm

 US STRIPE MASK
Pack 1$6.5
Pack 2$10
Pack 3$12
Pack 5$15
Pack 10$25
 • Giá trên đã bao gồm phí Ship US.

Thông tin ship

 • Khẩu trang được fulfill bởi partner của Merchize tại Mỹ là BaseGift.
 • Ship USPS.
 • Estimated Shipping time 2-5 days, có thể delay 2-4 days do ảnh hưởng của dịch.
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Country Origin là US.
 • Made in Việt Nam.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.

Mô tả sản phẩm

 • Hình in full viền, sắc nét.
 • Khẩu trang 3 lớp & có lớp túi để thay tấm lọc PM 2.5.
 • Sản phẩm không đi kèm tấm lọc PM 2.5.
 • 2 bên dây đeo là dây chun để đảm bảo fit all size.
 • Phù hợp bán trên các Marketplace, Ebay, Amazon…
Three-Layers American Mask is designed to create a barrier to protect you from the environment around you, while also keeping you comfortable and confident.
 • Design will never fade
 • Contoured and adjustable for a comfortable fit
 • Three layers, including Pocket filter for adding PM 2.5 filter
 • Unisex(Adult) Sizing
 • Machine Washable/Reusable
 • Moisture-Wickening

Medical Facemask - Khẩu Trang Y Tế US-EU

Bảng Giá Ship Khẩu Trang Y Tế US:

 Tier 1
(0-999 hộp/tháng)
Tier 2
(1000+ hộp/tháng)
Tier 3
(3000+ hộp/tháng)
Hộp 50 pcs$25$23.5$22

Thời gian ship:

 • Ship USPS.
 • Estimated Processing time: 1 ngày.
 • Estimated Shipping time 2-5 days.
 • Có thể delay 2-4 days do ảnh hưởng của dịch.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới

Mô tả sản phẩm:

 • Place of Origin: Vietnam
 • Brand Name: H-Mask
 • Product Name: Non-Sterile Medical Mask
 • Type: Disposable
 • Color: Blue
 • Function: A medical mask is a disposable medical device that protects against infectious agents transmitted by “droplets”. These droplets can be droplets of saliva or secretions from the upper respiratory tract when the wearer exhales.
 • Protecting wearers from inhaling dust, smoke, pollution, bacteria.
 • Packing: 50 pcs/box; 50 boxes/carton

Thông tin sản phẩm:

1. Product information:
 • Anti-droplets, anti-bacterial face masks including 4 layers.
  • Outer layer (1 or 2 layers): protecting agains dust and other environment factors, filtering large particles.
  • Middle layer – Melt bowing layer: filtering small particles, antibacterial function, preventing water molecues run on the surface without penetrating the inner layer, preventing the risk of infectious diseases from droplets.
  • Inner layer: this is the layer with direct skin contact. It is made of soft material. It creates the ventilation for the users.
2. Product specification:

Material/ply

 • 4 plies
  • Outer layer ( 1 or 2 ): non woven, filter large particles
  • Middle layer: melt blown
  • Inner layer: non-woven, skin friendly.
 • Size: 17cmx9.5cm
 • Color: Blue/White
 • Ear loop: Poly elastic
 • Noseclip: Plastic

Bảng Giá Ship Khẩu Trang Y Tế EU:

Merchize Medical Mask Tier 1
(1-999 hộp/tháng)
Tier 2
(1000+ hộp/tháng)
Tier 3
(3000+ hộp/tháng)
EU Non Track Shipping (Per box 50pcs)$26.5 $26$25.5
EU Tracked Shipping (Per box 50pcs)$33$32.5$32
(Đơn vị: USD)

Chính sách đảm bảo đơn hàng cho khẩu trang y tế.

Miễn phí ship lại khẩu trang cho các đơn hàng Non-Track nếu sau 10 ngày khách hàng chưa nhận được hàng. Đơn ship lại sẽ có mã tracking. Để được áp dụng chương trình, mọi người vui lòng làm theo các bước sau:
 • Báo với Support Merchize đơn hàng bị chậm.
 • Merchize xác nhận lại thông tin.
 • Nếu đạt điều kiện Merchize sẽ tiến hành lên đơn hàng mới.
 • Nếu không đạt điều kiện, anh chị em vui lòng làm theo hướng dẫn của Support Team.

Thông tin sản phẩm:

Mask sẽ được fulfill thẳng từ kho của BaseGift tại EU:

 • Estimated Processing time: 1-2 business days.
 • Estimated Shipping time: 3-5 ngày trong toàn EU.
 • Với các nước ngoài EU, Shipping time sẽ tùy vào quốc gia và tình hình dịch bệnh.
Vì fulfill thẳng từ kho của BaseGift EU, Merchize đã thanh toán hết các khoản thuế phí .v.v. nên hàng sẽ được xử lý và ship đi trong Euro Zone rất nhanh, chỉ khoảng 3-5 ngày, và rất tin cậy so với các gói hàng thông thường được gửi từ VN, TQ có khả năng bị giữ ở hải quan, chậm/delay chuyến bay .v.v. Ngoài ra, vì ship từ trong EU nên ngoài hình thức ship có track thông thường, sẽ có thêm option chọn ship Non Track với giá rẻ hơn và vẫn nhanh + an toàn.
 • Estimated Processing time: 1-2 business days.
 • Estimated Shipping time:
  • UK: 2-3 business days.
  • Các nước EU ngoài UK: 2-5 business days.
CÁC NƯỚC ĐƯỢC SHIP/KHÔNG ĐƯỢC SHIP: THỐNG KÊ UPDATE LIÊN TỤC Ở ĐÂY https://personal.help.royalmail.com/app/answers/detail/a_id/5317/~/international-incident-bulletin KHI NÀO/TẠI SAO NÊN DÙNG NON TRACK?
 • Non Track là 1 option để bạn giảm chi phí, nếu không chắc chắn và nghi ngại về các rủi ro thất lạc hàng, hãy dùng gói Có Track.
 • Khi gói hàng có giá trị thấp.
 • Khi gói hàng có khối lượng nhẹ.
 • Khi ship trong các nước uy tín/an toàn trong EU, thời gian ship nhanh & ổn định (ship nhanh khách nhận sớm đc, khách ko phàn nàn thì ko cần tracking).
 • Ở EU có thói quen ship Non Track nên ng dân cũng quen với việc nhận hàng non track với những sp có giá thấp rồi.
 • Ship non track có giá rất thấp, tiết kiệm 6.5 Euro ~ 7$ mỗi đơn. Giả sử tỷ lệ ship non track lỗi là 5%, thì với 100 đơn, bạn tiết kiệm được 700$, gửi lại 5 đơn có track cho khách mất thêm tối đa 100$ basecost thì bạn vẫn lời thêm 100$ phí ship.
 • Đây là 1 số tư vấn từ đơn vị vận chuyển Royal Mail cho Merchize, seller có thể cân nhắc:
  • Các nước uy tín như UK, Đức, Hà Lan, Pháp, Dan Mach, Thuỵ Sĩ, không bị mất hàng => Có thể xài non-track được.
  • Các nước ROW thì nên xài có track.
  • Một số nước như Egypt, Israel, India, Russia thì gửi track cho chắc.

Fulfill ở EU có gặp phải các vấn đề như với US?

Nhu cầu fulfill khẩu trang của EU ở mức vừa phải và nhiều nơi bị lock down nên Merchize stock trước khoảng 100k unit bên kho BaseGift EU và mỗi ngày sẽ nhập thêm vào tùy vào lượng sale của ngày hôm đó. Cải tiến từ kho BaseGift US, tình hình stock và tình hình vận chuyển của kho BaseGift EU sẽ được thông báo liên tục với seller để seller có thể dự tính mà tiếp tục đẩy đơn hoặc tạm hoãn chạy ads tùy tình hình. Từ đó mà hạn chế hoàn toàn các rủi ro như khi fulfill ở US. Để bắt đầu fulfill mask trơn màu trắng cho EU & ROW, vui lòng liên hệ support của Merchize qua live chat trên bymerchize.com hoặc fanpage Merchize Việt Nam

Sample Description 1

 • Large four sterilized layers (4-ply) face masks, 50pcs sealed pack.
 • Comfortable & Fits Most: Mask is made of non-woven fabric for easy breathability.
 • This is a general use face mask.
 • This mask is not intended for medical use, and not proven to reduce the transmission of disease.
 • Earloops design, this disposable face mask is comfortable and easy to wear.
 • These face masks feature an adjustable nose wire to ensure a perfect fit.
  – Spot Welding, Tri-fold Structure: Seamless for a better fit
  – Non-Woven Fabric – Moisture-proof and Breathable
  – Elastic Ear Bands: Easy to wear and comfort
  – Allergy-Free: Soft material that is safe for anyone
  – Medium-Large Size: suitable for all face shapes

Sample Description 2

4-Ply Disposable Ear-loop Face Masks with highly durable materials

 • Features:
  – Great Protection against dust, sand or other air-borne pollutants.
  – 4-Fold Design for Comfortable Fit
  – Strong cotton ear-loops prevent ripping or breaking
  – Air-filtering fabric layer is waterproof, breathable, and face-embracing shape
  – Firm straps, good elasticity and comfortable use
  – Disposable, for Single Use Only
  – BLUE color
  – Suitable seasons:All season
  – Uitable gender:unisex.
  – Applicable occasions: work, go out, travel, Visit a patient

Product Photo & Mockup, chứng nhận/kiểm định CE: Xem và download tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1b9MDbPJOdIJih9wtdKxfEylBywu1s9UG?usp=sharing

 

Face Mask All Over Prints with 5 layers Filter - Khẩu trang 3D kèm tấm lọc​

TYPEFILTER TIER 1
(<3000/month)
FILTER TIER 2
(3000-10000/mo)
FILTER TIER 3
(10000+)
Giá 1 PCS 5-layers filter bán kèm khẩu trang 3D Merchize0.9$/pcs0.8$/pcs0.7$/pcs
Bảng giá minh họa cho từng kiểu bán filter kèm khẩu trang Merchize:
1 MASK + 1 Filter8.408.308.20
1 MASK + 2 Filter9.309.108.90
3 MASK + 3 Filter15.7015.4015.10
3 MASK + 6 Filter18.417.817.2
5 MASK + 5 Filter21.1020.6020.10
5 MASK + 10 Filter25.624.623.6
10 MASK + 10 Filter36.8035.8034.80
10 MASK + 20 Filter45.843.841.8
Báo giá này chỉ dành cho filter đi kèm khẩu trang. Giá mua filter riêng theo pack số lượng lớn, vui lòng liên hệ support để được hỗ trợ. 

Tấm lọc bụi 5 lớp bán kèm Khẩu trang 3D Made in VN do Merchize sản xuất

 • Sản phẩm bao gồm:
  • Khẩu trang 3D do Merchize sản xuất (vui lòng tham khảo chất lượng, giá cả ở mục khẩu trang in full 3D)
  • Đi kèm tấm lọc bụi 5 lớp
 • Lưu ý khi bán hàng: Thực chất, đây là tấm lọc bụi PM 2.5 gồm 5 lớp, chống nước chống bụi kháng khuẩn, làm bằng vật liệu kháng khuẩn. Tuy nhiên để tiện cho việc bán hàng, seller chỉ nên báo với khách đây là tấm lọc bụi (Filter) đi kèm khẩu trang, thay vì quảng cáo những tác dụng mang tính y học, chống virus, chống covid của nó.
 • Với báo giá filter theo từng chiếc, Seller có thể thuận tiện bán theo nhiều hướng: 
  • 1 mask kèm 1 filter
  • 1 mask kèm 2 filter
  • 1 mask kèm nhiều filter (cho buyer chọn)
  • Pack 3 Mask kèm 3 filter (mỗi mask 1 filter)
  • Pack 3 Mask kèm 6 filter
  • Pack 3 Mask kèm nhiều filter (cho buyer chọn)
  • .v.v.
 • Estimated Processing time: 3-6 business days
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days
 • Ship DHL eCom từ Việt Nam, Tracking
 • Country Origin là US
 • Made in Việt Nam
 • Do ảnh hưởng của dịch, thời gian ship có thể delay 2-6 business days so với thời gian thông báo.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này ồ Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • Quý seller lưu ý khi tư vấn cho khách hàng chỉ nói đây là tấm lọc, không nhắc đến khẳng định về y tế như chống bụi mịn PM2.5 hay phòng bệnh để tránh bị khóa tài khoản
 • High-quality carbon activated filter 5 layers.
 • Fit and Work great, Easy insert/install and remove.
 • Anti Haze Anti Airborne Particle Dust Smoke Ash and more.
 • Please NOTE: This filter is not intended for medical use, and not proven to reduce the transmission of disease.
Template & Design, Mockup: Xem và download tại đây: https://drive.google.com/open?id=1j6cZERYwyFsyAZxzDGEJqA43d-hSZeYR

Magic Bandana - All Over Prints Neck Gaiters - Khăn Đa Năng In Full

 Tier 1
Neck Gaiter
Tier 2
(>3000 + pcs/mo)
Tier 3
(>6000 + pcs/mo)
Pack 1 $7$7$7
Pack 2 $10$10$9.5
Pack 3$12$11.5$11
Pack 4$15$14$13
Pack 5$19$17.5$16
Pack 6$22$20$18
Pack 7 $25$22.5$20
Pack 8 $28$25$22
Pack 9 $31$27.5$24
Pack 10$34$30$26
Extra$3$2.8$2.5

Thông tin sản phẩm:

 • Vải co giãn 4D Polyester.
 • Width x Length: 9 x 18 inches.
 • Template & Design, Mockup: Xem và download tại đây: https://gii.gl/c8ZOzss

Sản xuất và shipping:

 • Sản xuất tại Việt Nam.
 • Ship bằng DHL eCom.
 • Estimated Average Processing time: 7 business days (around 85% orders produced in within 8 business days).
 • Estimated Shipping time: 4-7 business days.
 • Có thể delay 2-6 business days.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
Giá ưu đãi cho seller Tier 3 đã bao gồm shipping chỉ $7/pack 1 và $26/pack 10 ($2.6/pieces). Với các pack nhiều hơn pack 10, giá ưu đãi đã bao gồm phí ship cho sellers Tier 3 chỉ từ $2.5 for each extra additional items. Tier được tính theo tổng số sản phẩm đã fulfill trên Merchize tháng trước nên hầu hết seller đều được nhận giá tốt. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid, Merchize có giá ưu đãi Pack-3 giá chỉ từ $11 và ưu đãi thêm cho Pack 10 cho đến khi hết dịch. Đây là sản phẩm POD cực hot, phù hợp chạy Facebook ads, Google Shopping cũng bán trên eBay, Amazon, Esty, etc.
This cool and premium quality US-Made/ EU-Made neck gaiter is a versatile fashion accessory that can be used as a face mask/ face shield/ face covering, workout/ yoga headband, scarves, bandana head cloth, wristband, and neck warmer.
 • Breathable fabric
 • Washable and reusable
 • When used as a face mask, it can help limit respiratory droplets
 • Four-way stretch fabric that stretches and recovers on the cross and lengthwise grains
 • One size
 • Printed on one side, reverse side is left blank

3D in Merchize - Áo All Over Print sản xuất tại Việt Nam

SizeProduction TimeShip TimeBasecost + Ship (US)
Tier 1
Basecost + Ship (US)
Tier 2 (1000+ sales/mo)
Basecost Ship WW
T-Shirt6 – 7 business days
Super Fast: only 2-6 business days
7 – 15 business days
Super Fast: US: only 4-7 business days

DHL eCom Tracking

WW: Check shipping info tab
$13.95$12.95= US +$2
Sweatshirt$20.95$20.45= US +$2
Hoodie$22.95$21.95= US +$2
Zip Hoodie$26.95$25.95= US +$2
 • Manufacturer: Merchize, made in Vietnam
 • Processing Time: 6 – 7 business days -> super fast, estimated 2-6 business days ONLY
 • Standard US Shipping Time: 7 – 15 business days, EMS Tracking -> super fast, estimated 4-7 business days ONLY, DHL ecom tracking
 • Estimated WW Shipping Time: 7 – 10 business days, 15 business days for some locations
 • Size: From S – 5XL
=========

SAMPLE DESCRIPTION

 • Made out of premium spun polyester but feels as soft as cotton!
 • No shrinkage Style will never flake, peel or crack
 • Extremely Soft to the touch
 • Will never fade
 • Printed on sustainable fabrics
 • Machine wash: cold (max 40℃ or 104℉); Non-chlorine; Iron with cover; Do not tumble dry; Do not insolation.

SAMPLE IMAGE

Tổng hợp file Template & Mockup áo 3D: Download tại đây
Lưu ý, có 3 loại template cho các mẫu áo 3D, bạn có thể chọn loại nào tùy thích và tùy theo nhu cầu sử dụng:
 • Combined Template: Sử dụng khi phần bo cổ tay và bo hông không quá khác biệt so với áo hoặc có sự liền mạch trong design từ thân áo đến phần bo viền.
 • Separated Template: Template này có phần viền bo tay và bo hông tách biệt để tiện nếu bạn muốn làm viền có màu khác hoặc họa tiết khác hoàn toàn với áo. (ví dụ áo màu xanh, nhưng đúng phần bo lại có màu đỏ, .v.v.)
 • Full Template: Template này gồm có 2 mảnh trước và sau, dùng nếu áo của bạn có design kiểu “tràn viền”, nhìn từ 2 tay và thân đều có nội dung liền mạch chứ không khác nhau. Ở đây, trong template bạn sẽ không thấy phần mũ vì hệ thống sẽ tự lấy 1 phần của phần mặt sau từ phần cổ xuống 1 chút để may mũ. Khi đó, khi không đội mũ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy mũ và lưng khớp nhau.
Ở trong file mockup trong hướng dẫn này là mockup cho bản Combined Template. Nếu bạn áp template của các phiên bản khác vào, sẽ không thấy hiển thị đúng. Trong trường hợp đó, bạn có thể áng chừng bằng “safe print area” để xem phần nào sẽ là phần đẹp, chắc chắn được thể hiện khi in lên áo.
[MUST READ] Hướng dẫn sử dụng Template 3D Merchize: ĐỌC TẠI ĐÂY.
[MUST READ] HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ FILE TEMPLATE VÀ SỬ DỤNG FILE MOCKUP ÁO 3D: ĐỌC TẠI ĐÂY.
(*) NOTE: Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
Size Chart: Từ S-5XL
 

1 số lưu ý khi thiết kế template 3D

 • Với áo T-shirt: Trên thị trường có 2 kiểu thiết kế template t-shirt 3D – kiểu 2 mảnh tương ứng với mặt trước và mặt sau. Hoặc kiểu nhiều mảnh, mỗi mảnh thể hiện 1 phần. Để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của design, hiện tại Merchize đang sử dụng kiểu nhiều mảnh. Template cho dạng 2 mảnh sẽ được update sau.
 • Với Hoodie: Vì ae không ủng hộ in cả trong và ngoài của mũ nên phần mũ chỉ cần thiết kế mặt ngoài (Outside hood). Mặt trong sẽ không được in.
 • Hướng dẫn vị trí các mặt của mũ:
 • Hoodie và Zip Hoodie dùng chung 1 template
 • Cách gửi file thiết kế: Vì Merchize sẽ dựa vào file template này để cắt theo các size khác nhau, nên file artwork gửi về phải có hình ảnh, màu sắc tràn hết file ảnh, và sau đó tắt layer guide đi. Ví dụ như trong ảnh gif dưới đây: https://bymerchize.com/wp-content/uploads/2019/11/3d.gif
 1. T-shirt 3D
 • Material Type: Polyester 180G/GSM. Soft and comfortable. High-quality materials without ever fading, cracking, peeling or flaking Vibrant colors that won’t fade
 • Feature: Profession 3D Print-rich in color, Dye-sublimation printing
 • Washing Condition: Dry clean, hand or machine wash are also acceptable. Dryer-safe without any fading, peeling, or wrinkling, quick-drying

2. Hollow Tank Top 3D

 • Material Type: Polyester 180G/GSM. Soft and comfortable. High-quality materials without ever fading, cracking, peeling or flaking Vibrant colors that won’t fade.
 • Feature: Profession 3D Print-rich in color, Dye-sublimation printing
 • Washing Condition: Dry clean, hand or machine wash are also acceptable. Dryer-safe without any fading, peeling, or wrinkling, quick-drying

3. Polo T-Shirt 3D

 • Material Type: Polyester 180G/GSM. Flat knit Collar. Moisture Wicking lightweight fabric. The soft and stretchy fabric gives you comfy all day long
 • Feature: Profession 3D Print-rich in color, dye-sublimation printing
 • Washing Condition: Machine wash with similar colors (under 40 ℃), hanging dry, slight ironing to keep the shape

4. Legging 3D

 • Material Type: Polyester 180G/GSM; Soft and stretchy fabric gives you comfy all day long
 • Feature: Profession 3D Print-rich in color, dye-sublimation printing
 • Washing Condition: Machine wash with similar colors (under 40 ℃), hanging dry, slight ironing to keep the shape

5. Button Up Shirt 3D

 • Material Type: Polyester, soft and stretchy fabric gives you comfy all day long
 • Feature: Profession 3D Print-rich in color, dye-sublimation printing
 • Washing Condition: Machine wash with similar colors (under 40 ℃), hanging dry, slight ironing to keep the shape

6. Short 3D

 • Material Type: Polyester 210G/GSM; Soft and stretchy fabric gives you comfy all day long
 • Feature: Profession 3D Print-rich in color, dye-sublimation printing
 • Washing Condition: Machine wash with similar colors (under 40 ℃), hanging dry, slight ironing to keep the shape

7. Zipper Hoodie 3D

 • Material: Polyester 260G/GSM with Fleece Inside. Provides insulation and extra down-like warmth. Bring more warmth and comfort, helping to block cold and chill
 • Feature: Advanced 3d print technology: Using advanced 3D digital printing technology, the image is vivid, the color is bright and strong, no any pollution, and it will never be discolored. Full Zip-up: Safety zipper design protects your fingers from scratches. High Quality: Full Thick fleeced lined, keep warm, soft and comfortable
 • Washing Condition: Hand wash Cold, Hang or Line Dry

8. Hoodie/Fleece Hoodie 3D

 • Material: Polyester 260G/GSM with Fleece Inside. Provides insulation and extra down-like warmth. Bring more warmth and comfort, helping to block cold and chill
 • Feature: Advanced 3d print technology: Using advanced 3D digital printing technology, the image is vivid, the color is bright and strong, no any pollution, and it will never be discolored. Full Zip-up: Safety zipper design protects your fingers from scratches. High Quality: Full Thick fleeced lined, keep warm, soft and comfortable
 • Washing Condition: Hand wash Cold, Hang or Line Dry

Cách Fulfill sản phẩm 3D qua Merchize:

 1. Nếu bạn đang bán WooCommerce, có thể đồng bộ Woo qua Merchize để fulfill.
 2. Nếu bạn đang bán eBay, đồng bộ nhiều tài khoản eBay qua Merchize để fulfill.
 3. Nếu bạn đang bán qua Etsy, Amazon => Export Orders ở mấy sites đó về, import orders về Merchize để fulfill.
Nếu bạn đang bán đâu đẩu đầu đâu cũng đc, fulfill tay CSV qua Merchize.

Jewelry - Necklace

NecklaceTypeBasecost
Infinity HeartSilver10.3
Gold11.9
Snake SilverSilver10.3
Gold11.9
Anchor SilverSilver10.7
Gold13.5
Ship US: $4.99 + 1.99 each additional pieces
 • Manufacturer: Merchize, made in Vietnam.
 • Sản phẩm bao gồm:
  • 01 Hộp giấy mỹ thuật kích thước 9x9x3 cm.
  • 01 Lớp đế nhung sang trọng.
  • 01 Tấm thiệp in màu làm từ giấy ảnh có thể customize và in 1 mặt.
  • 01 vòng cổ sử dụng chất liệu thép không gỉ mạ bạc hoặc mạ vàng.
 • Chiều dài dây: 56cm.
 • Estimated Production Time: 1 – 3 business days.
 • Estimated Shipping Time: 4 – 7 business days, DHL eCommerce Tracking.
 • Có thể delay 2 – 6 business days.
 • Tracking Original US.
 • Khi vận chuyển sản phẩm được bọc lớp bong bóng chống sốc để tránh móp méo trong quá trình vận chuyển.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • The perfect gift for a loved one.
 • Each jewelry piece benefits from the superior quality, precision and extraordinary brilliance.
 • This jewelry design was manufactured with the highest quality standards. All efforts are being made to use sustainable resource and socially responsible providers.
 • Imported.
Good News: Các dòng sản phẩm chủ đạo của CustomCat (Core Products) và dòng DTG (DTG Products) sẽ được tính thêm điểm credit contest là 0.4 credit/sale nếu bán trên Merchize và fulfill qua CustomCat trên Merchize. Còn nếu bán ở platform khác và fulfill qua CustomCat trên Merchize thì là 0.2 credit/sale.
Product NameProduct codeBase2500-49995000-999910000-1999920000+
G500 Gildan 5.3 oz 100% cotton TshirtG50076.756.66.35.92
G500B Gildan Youth 5.3 oz 100% Cotton T-ShirtG500B76.756.66.36.17
G500L 5.3 oz Ladies 100% Cotton TshirtG500L8.58.58.077.496.72
980 Anvil Lightweight T-Shirt 4.5 oz9808.58.417.837.246.5
990B Anvil Youth Lightweight T-Shirt 4.5 oz990B8.58.087.56.916.21
NL1533 Next Level Ladies Ideal Racerback TankNL15338.58.317.727.146.41
3001C Bella + Canvas Unisex Jersey Short-Sleeve T-Shirt3001C98.758.68.357.5
3001Y Bella + Canvas Youth Jersey Short Sleeve T-Shirt3001Y98.758.68.417.55
NL3600 – Next Level Premium Short Sleeve TeeNL3600998.5987.18
NL3900 – Next Level Ladies’ Boyfriend TeeNL390098.978.397.87
6004 Bella + Canvas Ladies’ Favorite T-Shirt60049.59.358.768.187.34
2200 – 100% Cotton Tank Top220010109.859.278.32
G500VL 5.3 oz Ladies Heavy Cotton VneckG500VL109.18.527.937.12
3005 Bella + Canvas Unisex Jersey SS V-Neck T-Shirt300510109.939.358.39
3480 Bella + Canvas Unisex Tank348010.510.289.79.118.18
3480Y Bella + Canvas Youth Jersey Tank3480Y10.510.510.339.758.75
G240 – LS Ultra Cotton TshirtG2401110.179.5898.07
NL6010 Next Level Men’s Triblend T-ShirtNL6010111110.6210.049.01
NL6310 Next Level Youth Triblend CrewNL6310119.528.948.357.5
NL6710 Next Level Ladies’ Triblend T-ShirtNL67101110.129.548.958.03
G240B Gildan Youth LS T-ShirtG240B11.510.9410.359.778.77
3501 Bella + Canvas Men’s Jersey LS T-Shirt3501121211.4410.869.74
B8800 – Bella+Canvas Flowy Racerback TankB8800131312.4811.910.68
G180 – Printed Crewneck Pullover Sweatshirt 8 ozG18013.512.0711.4910.99.79
G185 – Pullover Hoodie 8 ozG18517.514.3413.7613.1711.82
G185B Gildan Youth Pullover HoodieG185B1816.0615.4814.8913.37
Good News: Các dòng sản phẩm chủ đạo của CustomCat (Core Products) và dòng DTG (DTG Products) sẽ được tính thêm điểm credit contest là 0.8 credit/sale nếu bán trên Merchize và fulfill qua CustomCat trên Merchize. Còn nếu bán ở platform khác và fulfill qua CustomCat trên Merchize thì là 0.2 credit/sale.

Product NameProduct codeBase2500-49995000-999910000-1999920000+
NL3710 Next Level Girls’ Princess T-ShirtNL371010.478.137.556.966.25
3321 Rabbit Skins Toddler Jersey T-Shirt332110.768.427.847.256.51
G645RL Gildan Ladies’ Softstyle Racerback TankG645RL10.878.537.947.366.6
G640 Gildan Softstyle T-ShirtG64010.978.638.057.466.7
3322 Rabbit Skins Infant Jersey T-Shirt3322118.668.077.496.72
NL3310 Next Level Boys’ Cotton T-ShirtNL3310118.668.077.496.72
882L – Ladies’ 100% Ringspun Cotton Tank Top882L11.048.78.127.536.76
88VL Anvil Ladies’ V-Neck T-Shirt88VL11.18.768.187.596.81
790 Augusta Men’s Wicking T-Shirt79011.529.188.68.017.19
791 Augusta Youth Wicking T-Shirt79111.529.188.68.017.19
1790 Augusta Ladies’ Wicking T-Shirt179011.529.188.68.017.19
986 Anvil 100% Ringspun Cotton Tank Top98611.569.228.638.057.22
880 Anvil Ladies’ Lightweight T-Shirt 4.5 oz88011.579.238.658.067.23
PC54R Port & Co. Ringer TeePC54R11.699.358.768.187.34
5180 Hanes Beefy T-Shirt518011.789.448.868.277.42
G520 Gildan Cotton Tank Top 5.3 oz.G52011.859.518.938.347.49
982 – Men’s Printed V-Neck T98211.869.528.948.357.5
2792 Augusta Ladies’ Raglan Sleeve Wicking T-Shirt279211.889.548.958.377.51
421 Augusta Youth Colorblock Raglan Jersey42111.889.548.958.377.51
2790 Augusta Raglan Sleeve Wicking Shirt279011.889.548.958.377.51
NL3633 Next Level Men’s Cotton TankNL363311.889.548.958.377.51
G540 Gildan LS T-Shirt 5.3 oz.G54011.929.5898.417.55
6101 LAT Youth Jersey T-Shirt6101129.669.088.497.62
3516 LAT Ladies’ Fine Jersey T-Shirt351612.039.699.18.527.64
NL3200 Next Level Men’s Premium Fitted SS V-NeckNL320012.179.839.248.667.77
YST350 Sport-Tek Youth Moisture-Wicking T-Shirt YST35012.279.939.358.767.86
420 Augusta Colorblock Raglan Jersey42012.3610.029.438.857.94
G640L Gildan Softstyle Ladies’ T-ShirtG640L12.5410.29.629.038.11
NL6640 Next Level Ladies Deep V-Neck TeeNL664012.5810.249.659.078.14
B6400 Bella + Canvas Ladies’ Relaxed Jersey Short-Sleeve T-ShirtB640012.6210.289.79.118.18
6488 Bella + Canvas Ladies’ Relaxed Jersey Tank648812.6510.319.729.148.2
G270 Gildan Men’s Ultra Cotton Sleeveless T-ShirtG27012.8210.489.99.318.36
DM106L District Women’s Perfect Scoop Neck TeeDM106L12.8610.529.939.358.39
DM138L District Women’s Perfect Tri Rackerback TankDM138L12.8610.529.939.358.39
LST352 Sport-Tek Ladies’ Sleeveless Moisture Absorbing V-NeckLST35212.8610.529.939.358.39
LST356 Sport-Tek Ladies Racerback Moisture Wicking TankLST35612.8610.529.939.358.39
ST352 Sport-Tek Sleeveless Performance T-ShirtST35212.8710.539.959.368.4
NL6733 Next Level Ladies’ Triblend Racerback TankNL673312.9210.589.999.418.44
NL6730 Next Level Ladies’ Triblend ScoopNL67301310.6610.079.498.52
G540L Gildan Ladies’ Cotton LS T-ShirtG540L13.1410.810.219.638.64
USA100 Port & Co. Made in the USA Unisex T-ShirtUSA10013.3310.9910.49.828.81
788 Augusta LS Wicking T-Shirt78813.4111.0710.489.98.88
YST350LS Sport-Tek Youth LS Moisture-Wicking T-ShirtYST350LS13.4411.110.529.938.91
YT200 Sport-Tek Youth Sporty T-ShirtYT20013.4411.110.529.938.91
NL6760 Next Level Ladies’ Triblend Dolman SleeveNL676013.4711.1310.549.968.94
B6005 Bella + Canvas Ladies Jersey V-Neck T-ShirtB600513.7811.4410.8610.279.22
G64VL Gildan Ladies’ Fitted Softstyle 4.5 oz V-Neck T-ShirtG64VL13.911.5610.9710.399.32
G200T Gildan Tall Ultra Cotton T-ShirtG200T13.9611.6211.0310.459.38
949 Anvil Lightweight LS T-Shirt9491411.6611.0810.499.42
DM466 District Made Ladies Cosmic Twist Back TankDM46614.0311.6911.110.529.44
DT2700 District Juniors’ Rally 3/4 Sleeve T-ShirtDT270014.0311.6911.110.529.44
LST353LS Sport-Tek Ladies’ LS Performance V-Neck T-ShirtLST353LS14.0311.6911.110.529.44
LST396 Sport-Tek Ladies’ Moisture Wicking Electric Heather Racerback TankLST39614.0311.6911.110.529.44
LST360 Sport-Tek Ladies’ Heather Dri-Fit Moisture-Wicking T-ShirtLST36014.0411.711.1210.539.45
ST350LS Spor-Tek LS Moisture Absorbing T-ShirtST350LS14.0411.711.1210.539.45
ST351 Sport-Tek Colorblock Dry Zone CrewST35114.0411.711.1210.539.45
ST360 Sport-Tek Heather Dri-Fit Moisture-Wicking T-ShirtST36014.0411.711.1210.539.45
T200 Sport-Tek Sporty T-ShirtT20014.0411.711.1210.539.45
YST361 Sport-Tek Youth Colorblock Performance TeeT-ShirtYST36114.0411.711.1210.539.45
NL6040 Next Level Men’s Triblend V-Neck T-ShirtNL604014.1211.7811.210.619.52
3600A Next Level Men’s Made in USA Cotton T-Shirt3600A14.1811.8411.2610.679.58
NL3601 Next Level Men’s Premium LSNL360114.1911.8511.2710.689.59
884L Anvil Ladies’ Lightweight LS T-Shirt884L14.2611.9211.3410.759.65
CD100 100% Cotton Tie Dye T-ShirtCD10014.2611.9211.3410.759.65
3001U Bella + Canvas Unisex Made in the USA Jersey Short-Sleeve T-Shirt3001U14.2911.9511.3610.789.67
PC90Y Port and Co. Youth Crewneck SweatshirtPC90Y14.3912.0511.4710.889.77
DM476 Ladies Game Vneck TeeDM47614.6112.2711.6911.19.96
T201 Sport-Tek SS Colorblock Raglan JerseyT20114.6112.2711.6911.19.96
YST371 Sport-Tek Youth CamoHex Colorblock T-ShirtYST37114.6112.2711.6911.19.96
NL6051 Next Level Tri-Blend 3/4 Sleeve Baseball Raglan T-ShirtNL605114.7412.411.8211.2310.08
CD100Y Youth Tie Dye T-ShirtCD100Y14.8712.5311.9511.3610.2
1517 Augusta Adult Cutter Jersey151715.0312.6912.1111.5210.34
CAR78TH Precious Cargo Toddler Pullover HoodieCAR78TH15.212.8612.2711.6910.49
LST362 Sport-Tek Ladies Heather on Heather Performance T-ShirtLST36215.212.8612.2711.6910.49
LST371 Sport-Tek Ladies’ CamoHex Colorblock T-ShirtLST37115.212.8612.2711.6910.49
ST371 Sport-Tek CamoHex Colorblock T-ShirtST37115.212.8612.2711.6910.49
TST350LS Sport-Tek Tall LS Moisture Absorbing T-ShirtTST350LS15.212.8612.2711.6910.49
TST360 Sport-Tek Tall Heather Dri-Fit Moisture-Wicking T-ShirtTST36015.212.8612.2711.6910.49
ST361 Sport-Tek Heather Colorblock Poly T-ShirtST36115.2112.8712.2911.710.5
NL6731 Next Level Ladies’ Triblend LS ScoopNL673115.2512.9112.3211.7410.53
360 Augusta V-Neck Sleeve Stripe Jersey36015.5113.1712.591210.77
B8803 Ladies Flowy Muscle TankB880315.6413.312.7212.1310.89
USA100LS Port & Co. LS Made in the US T-ShirtUSA100LS15.6713.3312.7412.1610.91
LST700 Sport-Tek Ladies’ Performance T-ShirtLST70015.7813.4412.8612.2711.01
B6450 Bella+Canvas Ladies Jersey LS Missy FitB645016.1713.8313.2412.6611.36
DM477 District Made Ladies’ Game LS V-Neck T-ShirtDM47716.3714.0313.4412.8611.54
ST361LS Sport-Tek LS Heather Colorblock Poly T-Shirt ST361LS16.3714.0313.4412.8611.54
3326 Rabbit Skins Toddler Fleece Hoodie332616.3914.0513.4712.8811.56
3509 LAT Ladies Fine Jersey Scoop Neck Maternity Top350916.5614.2213.6313.0511.71
97100 Adult Unisex French Terry Crew9710016.5614.2213.6313.0511.71
3522 LAT Ladies’ V-Neck Fine Jersey Cover-Up352216.5814.2413.6513.0711.73
NL6931 Next Level Ladies French Terry ScoopNL693116.6514.3113.7213.1411.79
887L Anvil Ladies’ LS T-Shirt Hoodie887L16.8514.5113.9213.3411.97
987 Anvil LS T-Shirt Hoodie98716.8514.5113.9213.3411.97
3804 LAT Ladies’ Curvy T-Shirt380416.9514.6114.0313.4412.06
3807 LAT Ladies’ Curvy V-Neck T-Shirt380716.9514.6114.0313.4412.06
PC78H Port & Co. Core Fleece Pullover HoodiePC78H17.6815.3414.7514.1712.72
97200 Adult Unisex French Terry Hoodie9720018.3616.0215.4314.8513.32
NL6021 Next Level Unisex Triblend LS Hooded T-ShirtNL602118.6816.3415.7615.1713.62
222538 Holloway Men’s Typhoon T-Shirt22253819.7717.4316.8516.2614.6
3980 Code V Short Sleeve Camouflage T-Shirt398020.2917.9517.3616.7815.06
G925 Gildan Heavyweight Pullover Fleece SweatshirtG92521.9519.6119.0218.4416.55
229646 Holloway Youth Colorblock Hoodie22964624.4122.0721.4820.918.75
229546 Holloway Colorblock Hoodie22954624.5122.1721.592118.85
ST254 Sport-Tek Pullover HoodieST25425.1422.822.2221.6319.41
LST254 Sport-Tek Ladies’ Pullover Hooded SweatshirtLST25425.7323.3922.822.2219.94
TST254 Sport-Tekl Tall Pullover HoodieTST25427.4825.1424.5623.9721.51
229390 Holloway Ladies Hooded Low Key Pullover22939028.4126.0725.4824.922.34
4

Product NameProduct codeBase2500-49995000-999910000-1999920000+
PT38 Port & Co. Rally TowelPT3810.498.397.346.816.81
CP90 Port Authority Knit CapCP9011.189.088.037.517.51
BX880 Twill Unstructured Dad Cap – VelcroBX88011.139.037.987.467.46
CP80 Port & Co. Twill CapCP8011.759.658.68.078.07
C910 Port Authority Fleece HeadbandC91011.439.338.287.767.76
CP91 100% Acrylic BeanieCP9111.549.448.397.867.86
BX001 Brushed Twill Unstructured Dad CapBX00111.529.428.377.847.84
BG611 Port Authority Pocket Cinch PackBG61111.549.448.397.867.86
BG80 Port & Company Colorblock Cinch PackBG8011.759.658.68.078.07
CP86 Port & Co. Five Panel Twill CapCP8611.859.758.78.188.18
TW530 Port Authority Microfiber Golf TowelTW53011.549.448.397.867.86
SP15 Sportsman Pom Pom Knit CapSP1511.719.618.568.038.03
DT624 District Trucker Hat with SnapbackDT62412.2710.179.128.68.6
STC20 Sport-Tek Colorblock BeanieSTC2012.069.968.918.398.39
DT630 District Mesh Back CapDT63012.5910.499.448.918.91
6990 Distressed Unstructured Trucker Cap699012.8610.769.719.199.19
DT618 District Slouch BeanieDT61813.4311.3310.289.759.75
C904 Port Authority Colorblock Mesh Back CapC90413.6411.5410.499.969.96
DT600 District Distressed Dad CapDT60013.6411.5410.499.969.96
STC10 Sport-Tek Dry Zone Nylon CapSTC1013.6411.5410.499.969.96
YSTC11 Sport-Tek Youth Mid-Profile Colorblock CapYSTC1113.6411.5410.499.969.96
G880 Jersey Polo Shirt for HimG88013.9111.8110.7610.2410.24
OL102 Adams Ollie CapOL10214.1512.051110.4810.48
STC15 Sport-Tek Performance Knit CapSTC1514.3712.2711.2210.710.7
STC19 Sport-Tek Flat Bill High-Profile Snapback HatSTC1914.1612.0611.0110.4910.49
B400 Port & Co. 2-Tone Shopping ToteB40015.7413.6412.5912.0612.06
STA02 Sport-Tek Fringed ScarfSTA0214.6912.5911.5411.0111.01
6297F Yupoong Flat Bill Twill Flexfit Cap6297F15.0812.9811.9311.411.4
C813 Port Authority Flex Fit Twill Baseball CapC81315.2113.1112.0611.5411.54
PC90YP Port & Co. Youth Fleece PantsPC90YP15.5213.4212.3711.8411.84
NE205 New Era® Snapback Trucker CapNE20515.5313.4312.3811.8511.85
B5000 Port & Co. All Purpose Tote BagB500016.7914.6913.6413.1113.11
BG206 Port Authority Active Sling PackBG20616.2614.1613.1112.5912.59
STC16 Sport-Tek Flexfit Colorblock CapSTC1616.2614.1613.1112.5912.59
BG513 12-Pack CoolerBG51317.8415.7414.6914.1614.16
K110 Port Authority Dry Zone UV Micro-Mesh PoloK11016.7914.6913.6413.1113.11
BP10 Port & Co. Fleece BlanketBP1017.3115.2114.1613.6413.64
G182 Gildan Fleece Sweatpant without PocketsG18217.4815.3814.3313.8113.81
G129E Gildan Sweatshirt BlanketG129E17.515.414.3513.8313.83
3621 Bayside USA Made Structured Twill Cap With Sandwich Visor362117.6415.5414.4913.9713.97
LST357 Sport-Tek Ladies’ Competitor 1/4-Zip PulloverLST35717.8415.7414.6914.1614.16
ST357 Sport-Tek Competitor 1/4-Zip PulloverST35717.8415.7414.6914.1614.16
A12 Adidas Unstructured Cresting CapA1218.1116.0114.9614.4414.44
S08 Boxercraft Women’s LeggingsS0818.2516.1515.114.5714.57
223835 Holloway Striped Beanie with Pom22383518.2916.1915.1414.6214.62
G123 Gildan Open Bottom Sweatpants with PocketsG12318.3616.2615.2114.6914.69
4850MP Jerzees Sweatpants with Pockets4850MP18.816.715.6515.1215.12
BG204 Port Authority Basic BackpackBG20419.9417.8416.7916.2616.26
ST695 Sport-Tek Performance Textured Three-Button PoloST69518.8916.7915.7415.2115.21
BG304 Port Authority Messenger BriefcaseBG30419.4117.3116.2615.7415.74
223825 Holloway Hat with Ear Flaps and Braids22382519.7517.6516.616.0816.08
BG1050 Port Authority Medium Color Block Gear BagBG105019.9417.8416.7916.2616.26
BG990S Port & Co. Small Colorblock Sport Duffel BagBG990S19.9417.8416.7916.2616.26
BG980 Port & Co. Basic Large-Sized Duffel BagBG98019.9417.8416.7916.2616.26
DT1100 District Lightweight Full Zip HoodieDT110019.9417.8416.7916.2616.26
DT156 District Women’s Hooded CardiganDT15619.9417.8416.7916.2616.26
K420 Port Authority Cotton Pique Knit PoloK42019.9417.8416.7916.2616.26
LSP10 Port Authority Women’s LS Denim ShirtLSP1019.9417.8416.7916.2616.26
LST397 Sport-Tek Ladies’ Electric Heather Colorblock 1/4-Zip PulloverLST39719.9417.8416.7916.2616.26
LST665 Sport-Tek Ladies’ Heather Moisture Wicking PoloLST66519.9417.8416.7916.2616.26
M345 Harriton Men’s Snap Placket Performance PoloM34519.9417.8416.7916.2616.26
ST665 Sport-Tek Heather Moisture Wicking PoloST66519.9417.8416.7916.2616.26
ST667 Sport-Tek Heather Contender Contrast PoloST66719.9417.8416.7916.2616.26
TB850 Port Authority Fleece & Poly Travel BlanketTB85019.9417.8416.7916.2616.26
BU8800 Burnside Adult Fleece JoggersBU880019.9517.8516.816.2816.28
T66 Boxercraft Women’s Preppy Patch Slub T-ShirtT6620.5318.4317.3816.8516.85
M990 Harriton Fleece Full-ZipM99020.9618.8617.8117.2817.28
JST72 Sport-Tek Pullover V-Neck WindshirtJST7220.9918.8917.8417.3117.31
L469 Sport-Tek Ladies’ Dri-Mesh Short Sleeve PoloL46920.9918.8917.8417.3117.31
LST650 Sport-Tek Women’s Micropique Tag-Free Flat-Knit Collar PoloLST65020.9918.8917.8417.3117.31
T476 Sport-Tek Moisture-Wicking Tag-Free Golf ShirtT47620.9918.8917.8417.3117.31
5012 Augusta Premier Sport Shirt501221.0318.9317.8817.3617.36
LST655 Sport-Tek Ladies’ Colorblock Performance PoloLST65521.0418.9417.8917.3717.37
ST655 Sport-Tek Men’s Colorblock Performance PoloST65521.5119.4118.3617.8417.84
LST652 Sport-Tek Ladies’ Colorblock Sport-Wick PoloLST65221.5119.4118.3617.8417.84
ST652 Sport-Tek Men’s Colorblock Sport-Wick PoloST65221.5119.4118.3617.8417.84
F20 Boxercraft Unisex Flannel PantsF2021.5719.4718.4217.8917.89
M775 Harriton Nylon Staff JacketM77522.0419.9418.8918.3618.36
L608 Port Authority Ladies’ LS BlouseL60822.0419.9418.8918.3618.36
M980 Harriton 1/4 Zip Fleece PulloverM98022.0419.9418.8918.3618.36
M990W Harriton Women’s Fleece JacketM990W22.0419.9418.8918.3618.36
M990Y Harriton Youth Fleece Full ZipM990Y22.0419.9418.8918.3618.36
S608 Port Authority Men’s LS Dress ShirtS60822.0419.9418.8918.3618.36
TK469 Sport-Tek Tall Dri-Mesh Short Sleeve PoloTK46922.0419.9418.8918.3618.36
G186 Gildan Zip Up Hooded SweatshirtG18622.5620.4619.4118.8918.89
PC90YZH Port & Co. Youth Full Zip HoodiePC90YZH23.0520.9519.919.3719.37
BG99 Port & Co. Colorblock Sport DuffelBG9923.0920.9919.9419.4119.41
JST60 Sport-Tek Jersey-Lined JacketJST6023.0920.9919.9419.4119.41
JST62 Sport-Tek Tipped V-Neck WindshirtJST6223.0920.9919.9419.4119.41
K8000LS Port Authority Men’s EZCotton™ Long Sleeve PoloK8000LS23.0920.9919.9419.4119.41
PST74 Sport-Tek Men’s Wind PantsPST7423.0920.9919.9419.4119.41
ST685 Sport-Tek Men’s Colorblock 3-Button PoloST68523.0920.9919.9419.4119.41
TT90 Team 365 MicrofleeceTT9023.0920.9919.9419.4119.41
TT90W Team 365 Ladies’ MicrofleeceTT90W23.0920.9919.9419.4119.41
YST60 Sport-Tek Youth Colorblock JacketYST6023.0920.9919.9419.4119.41
TT104 Team 365 Equipment BagTT10423.12119.9519.4319.43
S16 Boxercraft Ladies’ Yoga PantsS1623.4821.3820.3319.819.8
7760 Augusta Performance Colorblock Pants776023.5321.4320.3819.8619.86
YPST91 Sport-Tek Youth Warm-Up Track PantsYPST9124.1422.0420.9920.4620.46
4395 Augusta Performance Colorblock Full Zip439524.1522.052120.4820.48
229303 Holloway Intuition Bag22930324.1922.0921.0420.5220.52
4397 Augusta Ladies’ Performance Colorblock Full Zip439724.5322.4321.3820.8520.85
223856 Holloway Large Fleece Blanket22385625.0422.9421.8921.3721.37
CD877 Tie-Dyed Pullover HoodieCD87725.0422.9421.8921.3721.37
JST63 Sport-Tek Unisex Colorblock Raglan AnorakJST6325.1923.0922.0421.5121.51
LPST91 Sport-Tek Ladies’ Warm-Up Track PantLPST9125.1923.0922.0421.5121.51
LST253 Sport-Tek Ladies’ 1/4 Zip SweatshirtLST25325.1923.0922.0421.5121.51
LST61 Sport-Tek Ladies’ Piped Colorblock WindbreakerLST6125.1923.0922.0421.5121.51
LST76 Sport-Tek Ladies’ Jersey-Lined Hooded WindbreakerLST7625.1923.0922.0421.5121.51
PST91 Sport-Tek Warm-Up Track PantsPST9125.1923.0922.0421.5121.51
ST253 Sport-Tek 1/4 Zip SweatshirtST25325.1923.0922.0421.5121.51
YST90 Sport-Tek Youth Warm Up JacketYST9025.1923.0922.0421.5121.51
BG100 Port Authority Laptop Computer BackpackBG10026.2424.1423.0922.5622.56
JST90 Sport-Tek Men’s Raglan Sleeve Warmup JacketJST9026.2424.1423.0922.5622.56
LST850 Sport-Tek Women’s 1/2 Zip Performance PulloverLST85026.2424.1423.0922.5622.56
LST90 Sport-Tek Ladies’ Raglan Sleeve Warmup JacketLST9026.2424.1423.0922.5622.56
LW668 Port Authority Ladies’ Plaid Flannel TunicLW66826.2424.1423.0922.5622.56
PRM65DRS Women’s Hooded Pullover DressPRM65DRS26.2424.1423.0922.5622.56
ST850 Sport-Tek 1/2 Zip Raglan Performance PulloverST85026.2424.1423.0922.5622.56
TST253 Sport-Tek Tall 1/4 Zip SweatshirtTST25326.7624.6623.6123.0923.09
BG800 Port Authority Travel Sports DuffelBG80028.8626.7625.7125.1925.19
TT30W Team 365 Ladies’ Colorblock Poly HoodieTT30W27.2925.1924.1423.6123.61
TT92 Team 365 Microfleece with Front Polyester OverlayTT9227.2925.1924.1423.6123.61
TT92W Team 365 Ladies’ Microfleece with Front Polyester OverlayTT92W27.2925.1924.1423.6123.61
31082F Alternative Ladies’ Fleece Jogger31082F27.6925.5924.5424.0124.01
711140 OGIO Rugged Bookbag71114027.7225.6224.5724.0524.05
JA8830 J America Heavyweight Sport Lace HoodieJA883027.7425.6424.5924.0724.07
1574 Dickies Men’s Short Sleeve Workshirt157427.9325.8324.7824.2624.26
YST81 Sport-Tek Youth Colorblock Fleece-Lined JacketYST8129.3927.2926.2425.7125.71
A130 Adidas Golf ClimaLite Basic Performance Pique PoloA13029.5527.4526.425.8725.87
LST236 Sport-Tek Ladies’ Sport-Wick® Full-Zip Hooded JacketLST23630.4428.3427.2926.7626.76
ST236 Sport-Tek Men’s Sport-Wick® Full-Zip Hooded JacketST23630.4428.3427.2926.7626.76
JST81 Sport-Tek Fleece Lined Colorblocked Hooded JacketJST8130.4428.3427.2926.7626.76
LST270 Sport-Tek Women’s Fleece Letterman JacketLST27030.4428.3427.2926.7626.76
ST270 Sport-Tek Fleece Letterman JacketST27030.4428.3427.2926.7626.76
ST851 Sport-Tek Men’s Sport Wicking Colorblock 1/2 ZipST85130.4428.3427.2926.7626.76
TT38 Team 365 Men’s Heathered Performance Hooded JacketTT3830.4428.3427.2926.7626.76
TT80 Team 365 Men’s Soft Shell JacketTT8030.4428.3427.2926.7626.76
TT80W Team 365 Ladies’ Soft Shell JacketTT80W30.4428.3427.2926.7626.76
JP56 Port Authority Team JacketJP5632.5430.4429.3928.8628.86
229314 Holloway Ladies’ Quilted Vest22931436.1934.0933.0432.5232.52
L304 Port Authority Ladies’ Embroidered JacketL30448.2946.1945.1444.6144.61
Product NameProduct codeBase2500-49995000-999910000-1999920000+
UN5771 Dog Bone Pet TagUN57712.342.342.342.342.34
UN5677 CoasterUN56772.952.952.252.252.25
UN4004 Silver Dog TagUN40043.653.653.653.653.65
UN5588 White Dog TagUN55883.653.653.653.653.65
SUBORNC Ceramic Circle OrnamentSUBORNC3.753.753.753.753.75
SUBORNH Ceramic Heart OrnamentSUBORNH3.753.753.753.753.75
SUBORNO Ceramic Oval OrnamentSUBORNO3.753.753.753.753.75
SUBORNS Ceramic Star OrnamentSUBORNS3.753.753.753.753.75
UN5503 Luggage Bag TagUN55035.255.254.54.54.5
UN4684 Square NecklaceUN46845.335.335.335.335.33
UN4686 Circle NecklaceUN46865.335.335.335.335.33
XP8434 11 oz. White Mug XP84343.53.53.53.53.5
21504 15 oz. White Mug2150444444
BM11OZ 11 oz. Black MugBM11OZ55555
BM15OZ 15 oz. Black MugBM15OZ5.55.55.55.55.5
21150 11 oz. Color Changing Mug2115077777
21550 15 oz. Color Changing Mug215507.57.57.57.57.5
22217 Beer Stein – 22 oz.2221710.4610.4610.4610.4610.46
XP8400S Silver Stainless Travel MugXP8400S10.910.910.910.910.9
XP8400W White Travel MugXP8400W10.910.910.910.910.9
23663 20 oz White Stainless Steel Water Bottle236631111101010
BABYBIB Baby BibBABYBIB8.58.5777
ApronAPRON998.258.258.25
Baby Onesie 12 MonthSUBS170W12M1010999
Baby Onesie 24 MonthSUBS170W24M1010999
Baby Onesie 6 MonthSUBS170W6M1010999
Laptop Sleeve – 10 inchLAPTOPCASE-101212111111
Laptop Sleeve – 13 inchLAPTOPCASE-13131311.511.511.5
Laptop Sleeve – 15 InchLAPTOPCASE-15141412.512.512.5
72033 Flip Flops7203312.512.5111111
AOTANK All Over Print Tank TopAOTANK1313111111
AOTEE All Over Print T-ShirtAOTEE1313111111
S6HATL Hand Towel – 15×30S6HATL9.59.5888
S6BATL Bath Towel – 32×64S6BATL1818161616
S6BETL Beach Towel – 37×74S6BETL2323212121
SUBWF Sublimated Wall Flag (2′ x 3′)SUBWF2X399777
SUBWF Sublimated Wall Flag (3′ x 5′)SUBWF3X510.510.5101010
CANLA75 Landscape Canvas .75in Frame (12″ x 8″)CANLA75S99777
CANLA75 Landscape Canvas .75in Frame (18″ x 12″)CANLA75M1414121212
CANLA75 Landscape Canvas .75in Frame (24″ x 16″)CANLA75L1919171717
CANLA75 Landscape Canvas .75in Frame (36″ x 24″)CANLA75XL2626222222
CANLA75 Landscape Canvas .75in Frame (48″ x 32″)CANLA75XXL5555494949
CANPO75 Portrait Canvas .75in Frame (8″ x 12″)CANPO75S99777
CANPO75 Portrait Canvas .75in Frame (12″ x 18″)CANPO75M1414121212
CANPO75 Portrait Canvas .75in Frame (16″ x 24″)CANPO75L1919171717
CANPO75 Portrait Canvas .75in Frame (24″ x 36″)CANPO75XL2626222222
CANPO75 Portrait Canvas .75in Frame (32″ x 48″)CANPO75XXL5555494949
CANSQ75 Square Canvas .75in Frame (8″ x 8″)CANSQ75S77666
CANSQ75 Square Canvas .75in Frame (12″ x 12″)CANSQ75M1212101010
CANSQ75 Square Canvas .75in Frame (16″ x 16″)CANSQ75L1515131313
CANSQ75 Square Canvas .75in Frame (24″ x 24″)CANSQ75XL2222202020
CANSQ75 Square Canvas .75in Frame (36″ x 36″)CANSQ75XXL4545404040
CANLA15 Landscape Canvas 1.5in Frame (12″ x 8″)CANLA15S9.59.57.57.57.5
CANLA15 Landscape Canvas 1.5in Frame (18″ x 12″)CANLA15M14.514.512.512.512.5
CANLA15 Landscape Canvas 1.5in Frame (24″ x 16″)CANLA15L2020181818
CANLA15 Landscape Canvas 1.5in Frame (36″ x 24″)CANLA15XL2727232323
CANLA15 Landscape Canvas 1.5in Frame (48″ x 32″)CANLA15XXL5656505050
CANPO15 Portrait Canvas 1.5in Frame (8″ x 12″)CANPO15S9.59.57.57.57.5
CANPO15 Portrait Canvas 1.5in Frame (12″ x 18″)CANPO15M14.514.512.512.512.5
CANPO15 Portrait Canvas 1.5in Frame (16″ x 24″)CANPO15L2020181818
CANPO15 Portrait Canvas 1.5in Frame (24″ x 36″)CANPO15XL2727232323
CANPO15 Portrait Canvas 1.5in Frame (32″ x 48″)CANPO15XXL5656505050
CANSQ15 Square Canvas 1.5in Frame (8″ x 8″)CANSQ15S7.57.56.56.56.5
CANSQ15 Square Canvas 1.5in Frame (12″ x 12″)CANSQ15M12.512.510.510.510.5
CANSQ15 Square Canvas 1.5in Frame (16″ x 16″)CANSQ15L1616141414
CANSQ15 Square Canvas 1.5in Frame (24″ x 24″)CANSQ15XL2323212121
CANSQ15 Square Canvas 1.5in Frame (36″ x 36″)CANSQ15XXL4646414141
POSLA Satin Landscape Poster (18″ x 12″)POSLAS55444
POSLA Satin Landscape Poster (24″ x 16″)POSLAM5.55.54.54.54.5
POSLA Satin Landscape Poster (36″ x 24″)POSLAL88777
POSLA Satin Landscape Poster (48″ x 32″)POSLAXL1616151515
POSPO Satin Portrait Poster (12″ x 18″)POSPOS55444
POSPO Satin Portrait Poster (16″ x 24″)POSPOM5.55.54.54.54.5
POSPO Satin Portrait Poster (24″ x 36″)POSPOL88777
POSPO Satin Portrait Poster (32″ x 48″)POSPOXL1616151515
POSSQE Satin Square Poster (16″ x 16″)POSSQS55444
POSSQE Satin Square Poster (24″ x 24″)POSSQM77666
POSSQE Satin Square Poster (30″ x 30″)POSSQL1212111111
VPS Cozy Plush Fleece Blanket – 30×40VPS141410.510.510.5
VPM Cozy Plush Fleece Blanket – 50×60VPM2424191919
VPL Cozy Plush Fleece Blanket – 60×80VPL333326.526.526.5
SHM Sherpa Blanket (50×60)SHM2626212121
SHL Sherpa Blanket (60×80)SHL3434272727
SHPM Premium Sherpa Blanket (50×60)SHPM2626212121
WB56 Woven Blanket (50×60)WB563535292929
WB68 Woven Blanket (60×80)WB684545373737

Tapestry 

TapestrySize (cm)Tier 1
0-300/month
Tier 2
300-1500/month
Tier 3
1500+/month
Twin165×1802019.519
Full180×2002322.522
Queen190×2102524.524
King205×2302827.527
 • Manufacturer: Merchize, made in Vietnam.
 • Estimated Production Time: 6 – 8 business days.
 • Estimated Shipping Time:
  • US: 4 – 7 business days, DHL eCommerce Tracking.
 • Có thể delay 2 – 6 business days.
 • Tracking Original US.
 • 4 góc sản phẩm có thêm dây co giãn để dễ dàng treo lên tường.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
 • SUPREME QUALITY: Tapestry is made of polyester, which is comfy, stretchy, skin-friendly, and durable enough to be home decor for all seasons.
 • COLORFUL and CLEAR PATTERN DESIGN: Advanced technology is applied to print the tapestry wall hanging patterns clearly, which shows a fashionable and long-lasting effects. Vibrant color also receives many compliments as wall hanging decoration.
 • FOUR DISTINCT SIZES: Size Twin: 65inch x 71inch ~ 1.65m x 1.8m; Size Full: 71inch x 79inch ~ 1.8m x 2m; Size Queen: 75inch x 83inch ~ 1.9m x 2.1m; Size King: 81inch x 91inch ~ 2.05m x 2.3m.
 • MULTI USAGE: Use this tapestry to decorate your room walls, or hang it behind your bed as a headboard. It also can be used as bed cover, beach blanket, picnic blanket, table cloth, curtain…
 • CARE INSTRUCTIONS: Hand wash or machine wash under gentle cycle. Please use mild detergent with cold water. Do not iron. Do not scrub it hard and prevent sharp things and insolation

Cách Fulfill Bedding Tapestry  qua Merchize:

 1. Nếu bạn đang bán WooCommerce, có thể đồng bộ Woo qua Merchize để fulfill.
 2. Nếu bạn đang bán eBay, đồng bộ nhiều tài khoản eBay qua Merchize để fulfill.
 3. Nếu bạn đang bán qua Etsy, Amazon => Export Orders ở mấy sites đó về, import orders về Merchize để fulfill.
Nếu bạn đang bán đâu đẩu đầu đâu cũng đc, fulfill tay CSV qua Merchize.

Pocket T-Shirt - 100% Soft-style Combed Cotton

Size 1 mặt ($)2 mặtShip US
(+ Additional)
Worldwide
(+ Additional)
Ship nhanh
(US only)
S $6.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
M $6.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
L $6.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
XL $6.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
2XL $8.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
3XL $8.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
4XL $10.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
5XL $11.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
6XL $11.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
All sizes are in Inches
SizeWidthLengthSleeve
S182815.625
M202917
L223018.5
XL243120
2XL263221.875
3XL283322.875
4XL303424.25
5XL323525.375
6XL343624.75
 • Quality: 100% soft-style combed cotton
 • Color: White, Black, Red, Navy, Sport Grey, Dark Heather, Kelly Green, Royal Blue, Purple, Gold and Brown
 • Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
 • Origin Country: US
 • Worldwide shipping
 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days.
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days.
 • Estimated Shipping Time WW: average 7 – 10 business days, maximum 15 business days for some location.
 • 6.1-ounce, 100% cotton.
 • Double-needle neck, sleeves, and hem; Roomy Unisex Fit.
 • Decoration type: Digital Print.
 • Made by Merchize.
1. Artwork file requirement:
 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
2. Template: PNG Template: Google Drive PSD mockup: Google Drive (*) NOTE: Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/

Faceshield - Mặt kính chống giọt bắn

Quantity per orderTier 1
(0-1999 sales/month)
Tier 2
(2000+ sales/month)
Tier 3
(5000+ sales/month)
18.58Contact
Each Additional Item54.5

Thông tin sản phẩm:

 • Giá trên đã bao gồm giá Ship US
 • Faceshield được fulfill bởi partner của Merchize tại Mỹ là BaseGift
 • Đây là sản phẩm Dropship, Estimated Processing time 0-2 business days
 • Ship USPS, Estimated Shipping time 2-5 business days
 • Có thể delay 2-4 business days do ảnh hưởng của dịch
 • Phù hợp bán cả chạy Ads Facebook, GGShopping, cả trên Marketplace Amazon, ebay, .v.v.
 • Update tình hình delay processing time & shipping time do dịch bệnh: Tùy vào từng dòng sản phẩm của từng supplier mà có thể có thời gian delay processing và delay shipping riêng. Vui lòng xem thông báo tại đây và xem thông tin update trên spreadsheet này. Mọi người có thể vào Tools > Notification Rules để tạo notify bằng email mỗi khi có thông báo thay đổi mới.
Sample Feature #1:
 • Elastic Headband design for Adult & Kids. Sonically welded band gives the face shield added strength and reliability.
 • Excellent protection against potential contamination from blood pathogens, body fluids, or harmful chemical splash.
 • Plastic Face Shield is detachable from the Gear.
 • Material: PP+PET.
Sample Feature #2:
 • Professional face shield protects the face and eyes from flying debris.
 • It helps protect the eyes and face against certain impact and chemical hazards.
 • Good fog-proof function and provides clear vision.
 • Easy to adjust for a custom with elastic headband, secure fit.
 • The protective cover is an auxiliary use, and it needs to cooperate with a cover to provide effective protection.

Template & Design, Mockup: Xem và download tại đây: https://drive.google.com/open?id=1KkZ45vGvWGDpuzKyYpDOOZ18hPSw2A8i

Flip Pocket T-Shirt - Áo túi ngược / túi chéo

Size 1 mặt ($)2 mặt ($)Ship US
(+ Additional)
Worldwide
(+ Additional)
Ship nhanh
(US only)
S $7.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
M $7.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
L $7.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
XL $7.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
2XL $9.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
3XL $9.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
4XL $11.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
5XL $12.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
6XL $12.45+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
All sizes are in Inches
SizeWidthLengthSleeve
S182815.625
M202917
L223018.5
XL243120
2XL263221.875
3XL283322.875
4XL303424.25
5XL323525.375
6XL343624.75
 • Quality: 100% soft-style combed cotton.
 • Color: White, Black, Red, Navy, Sport Grey, Dark Heather, Kelly Green, Royal Blue, Purple, Gold and Brown.
 • Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.
 • Origin Country: US.
 • Worldwide shipping.
 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days.
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days.
 • Estimated Shipping Time WW: average 7 – 10 business days, maximum 15 business days for some locations.
 • 6.1-ounce, 100% cotton.
 • Double-needle neck, sleeves and hem; Roomy Unisex Fit.
 • Decoration type: Digital Print.
 • Made by Merchize.
 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
2. Template: PSD mockup: Google Drive (*) NOTE: Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/

Wrapped Canvas

Framed Canvas
(inch)
ColorBaseShip USShip Inter
8*10White87.5Contact
8*12White97.5
11*14White1210.5
12*18White148.5
16*20White1615.5
16*24White1910.5
 • Abrasion resistant surface easily stands up to the print production process, packaging, and handling
 • Ready to Hang
 • 16 mil, 310gsm; Fine weave (oxford 1-over-1)
 • Decoration Type: Solvent Ink
 • Manufacturer: Merchize
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days
 • Estimated WW Shipping Time: average: 7 – 10 business days, 15 business days for some locations
 • Design cho các size 8×10, 11×14, 16×20 cần dimension là 1600×2000px – 300 DPI.
 • Design cho các size 8×12, 12×18, 16×24 cần dimension là 2400×3600 hoặc 4800×7200.
 • Download Mockup tại đây

Reflective T-Shirt - 100% Soft-style Combed Cotton

Reflective: Reflect lights
Glow T-shirt: Glow in the dark.
Size Phản quang
1 mặt ($)
2 mặtShip US
(+ Additional)
Worldwide
(+ Additional)
Ship nhanh
(US only)
S $9.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
M $9.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
L $9.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
XL $9.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
2XL $11.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
3XL $11.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
4XL $13.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
5XL $14.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
6XL $14.95+ 4.50$4.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
All sizes are in Inches
SizeWidthLengthSleeve
S182815.625
M202917
L223018.5
XL243120
2XL263221.875
3XL283322.875
4XL303424.25
5XL323525.375
6XL343624.75
 • Quality: 100% soft-style combed cotton.
 • Color: White, Black, Red, Navy, Sport Grey, Dark Heather, Kelly Green, Royal Blue, Purple, Gold and Brown.
 • Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.
 • Origin Country: US.
 • Worldwide shipping.
 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days.
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days.
 • Estimated WW Shipping Time: average 7 – 10 business days, maximum 15 business days for some locations.
 • 6.1-ounce, 100% cotton.
 • Double-needle neck, sleeves and hem; Roomy Unisex Fit.
 • Decoration type: Digital Print.
 • Made by Merchize..
 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
1.Design Colors: there are only 2 solid color for Reflective T-shirt’s design
 • White (blended with a bit of gray, similar to mockup file)
 • Black
These two colors will looks the same when reflecting lights in the dark. 2. Artwork file requirement:
 • MUST BE VECTOR FILE
 • Solid design, no shadow, no effect.
3. Mockup: Google Drive Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/

Magic Sequin Cushion Cover 

Good News: -$0.2 base cost for all Magic Sequin Cushion Cover during the Double Contest Time from 00:01 12 August 2019 to 23:59 31 December 2019.

Sizing Info: 15.7 inchesx15.7inches (40×40 centimeters)

BasecostContest BasecostContest CreditShip US (+Additional)WorldWide (+Additional)Ship nhanh (US only)Suggested Retail Price
$7.95$7.750.8$4.99 (+$1.99)$7.5 (+$5.95)+$3$29.95
 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 1 – 3 business days.
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days DHL eCommerce Tracking.Estimated WW Shipping Time: average: 7 – 10 business days, 15 business days for some locations.
  • Canada + Australia: 10 – 15 business days, DHL eCommerce Tracking.
  • EU: 15 – 20 business days, some countries use DHL eCommerce, others use ePacket.

1. Artwork file requirement:

 • Format: JPG
 • Dimension: 5200x5200px
 • 300 DPI

2. Mockup

Download here

 

 

 

Sample description 1: Join the magic sequin craze with your own unique personalized unicorn sequin pillows! Easy to customize, fun for all ages! A whimsical way to celebrate milestones, birthdays, weddings, anniversaries and so much more!
 • Choose your Sequin color: Silver, Blue, Red, Gold
 • Pillow size: 15.7″ x 15.7″
 • Includes: Pillow cover
 • Customized magic sequin to front only, back is plain white and very soft
 • Each unique design is printed on the sequins so some slight variation may occur as the sequins shift after print and as you flip/rub them.
Sample description 2:
 • Materials
  • Cover material: Polyester, Sequins
  • Fill material: Foam, Polyester
 • Dimensions
  • Length: 16 Inches; Width: 16 Inches
* Brush your hand up or down to change the image! Change between the sequin color and the hidden image. Play around with it to change the background from solid black to the image. * Backside of the pillow is a soft material. * Great decor item for home, office, bedroom, etc! About the fabric: * The case is made from high quality reversible sequins. * Each pillow cover has a concealed zipper. * High quality printing using sublimation permanent inks. * While your cover may be washed in a machine on a low spin setting, we recommend spot cleaning to keep your pillow looking its best! * Insert contains down-alternative fiberfill and is easily removed and is washable.

Cách Fulfill Magic Pillow (Sequin Cushion Cover) qua Merchize:

 1. Nếu bạn đang bán WooCommerce, có thể đồng bộ Woo qua Merchize để fulfill.
 2. Nếu bạn đang bán eBay, đồng bộ nhiều tài khoản eBay qua Merchize để fulfill.
 3. Nếu bạn đang bán qua Etsy, Amazon => Export Orders ở mấy sites đó về, import orders về Merchize để fulfill.
Nếu bạn đang bán đâu đẩu đầu đâu cũng đc, fulfill tay CSV qua Merchize.

Flip T-Shirt - New & Trending Product for Halloween

SizeRegular PriceShip USWorldwideShip nhanh
S$10.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
M$10.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
L$10.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
XL$10.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
2XL$12.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
3XL$12.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
4XL$14.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
5XL$15.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
6XL$15.454.99$(+1.99$)7.5$(+5.95$)+3$
All sizes are in Inches
SizeWidthLengthSleeve
S182815.625
M202917
L223018.5
XL243120
2XL263221.875
3XL283322.875
4XL303424.25
5XL323525.375
6XL343624.75
 • Quality: 100% soft-style combed cotton.
 • Color: White, Black, Red, Navy, Sport Grey, Dark Heather, Kelly Green, Royal Blue, Purple, Gold and Brown.
 • Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.
 • Origin Country: US.
 • Worldwide shipping.
 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days.
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days.
 • Estimated WW Shipping Time: average 7 – 10 business days, maximum 15 business days for some locations.
 • 6.1-ounce, 100% cotton.
 • Double-needle neck, sleeves and hem; Roomy Unisex Fit.
 • Decoration type: Digital Print.
 • Made by Merchize.
1. Artwork file requirement:
 • We accept PNG files of the only following size: 4200x4800px  at 300 DPI (14×16 inches)
 • For other dimensions: 4500x5400px, 2400x3000px, 2100x2400px, 2400x3200px, we can still print your design and try to make it biggest possible but we won’t be liable for any issues in the end product about small artwork file.
2. Template: PSD mockup: Google Drive (*) NOTE: Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/

Tiles Wall Art

TypeSize (inch)Price
(incl ship US)
Ship WW
(+Additional)
Tiles Wall Art8×87$$3 (+$3)
 • High resolution, full vivid color prints.
 • Fully framed print measures a large 8*8 inch.
 • Frame thickness: 16 mm, made from Eco-friendly exquisite plastic moldings.
 • Strong, thick photo tile board with removable stickies on the back for fast, easy, mounting on walls.
 • Manufacturer: Merchize.
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days.
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days.
 • Estimated WW Shipping Time: average: 7 – 10 business days, maximum 15 business days for some locations.
Your item/s will be well-packed shipped with a Sensitive Freight carrier to protect them in transit.
1. Artwork file requirement:
 • Format: JPG.
 • Dimension: 2000x2000px.
 • 300 DPI.
2. Template Download: here (*) NOTE: Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/

Phonecase 

Fulfill Phone Case trên MerchizeGiáShip US (+)WorldWide
Phone Case$6.00$4.99 + $1.99$7.5 + $5.95
Awesome super slim phone case. Made from hardened polycarbonate. Sealed with a high gloss finish that helps protect and enrich the printed design. Protect your phone without adding bulk.
 • Manufacturer: Merchize
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days
 • Estimated Shipping Time WW: average: 7 – 10 business days, 15 business days for some locations
We accept PNG files of any of the following size:
 • 1600x2000px
And >= 300 DPI Download Mockup tại đây

Quilt DHL Tracking

Tạm ngưng sản xuất

 • Material: Each of our Quilts is made of POLYESTER FIBERS which is 100% combed, premium quilting weight cotton fabric
 • We also mix it with a small percentage of microfiber to bring the soft, smooth, beautiful-to-the-touch final quilt
 • IT’S MACHINE WASHABLE: Machine Wash on gentle cycle with cold water, air dry recommended. Do not use bleach
 • Manufacturer: China Supplier
 • Estimated Processing Time: 5 – 7 business days
 • Estimated Standard US Shipping Time: 7 – 15 business days, DHL eCommerce Tracking
 • Estimated WW Shipping Time:
  • Canada + Australia: 10 – 15 business days, DHL eCommerce Tracking
  • EU: 15 – 20 business days, some countries use DHL eCommerce, others use ePacket
1. Artwork file requirement:
 • We accept the PNG file of the following ratio: 10×11 with the exact size of 5000*5500px or higher, or 10000*11000px (recommended), and LESS THAN 50MB.
 • >= 300DPI
2. Mockup: Google Drive. Merchize đề nghị Sellers sử dụng hệ màu CMYK khi gửi file design thay vì RGB, để hạn chế sai khác của thành phẩm in ra so với file design. Chi tiết xem thêm tại: https://bymerchize.com/nhung-luu-y-ve-he-mau-cmyk-va-rgb-trong-file-design-sau-khi-in/
 • MATERIAL: Each of our Quilts is made of Kona Cotton which is 100% combed, premium quilting weight cotton fabric.
 • We also mix it with a small percentage of microfiber to bring the soft, smooth, beautiful-to-the-touch final quilt. If you own a dog or a cat? Don’t worry because it’s so easy to keep the quilt clean.
 • IT’S MACHINE WASHABLE: Machine Wash on gentle cycle with cold water, air dry recommended. Do not use bleach.

Cách Fulfill Quilt qua Merchize:

 1. Nếu bạn đang bán WooCommerce, có thể đồng bộ Woo qua Merchize để fulfill.
 2. Nếu bạn đang bán eBay, đồng bộ nhiều tài khoản eBay qua Merchize để fulfill.
 3. Nếu bạn đang bán qua Etsy, Amazon => Export Orders ở mấy sites đó về, import orders về Merchize để fulfill.
Nếu bạn đang bán đâu đẩu đầu đâu cũng đc, fulfill tay CSV qua Merchize.

Poster Without Frame 

Good News: -$0.2 basecost for all Poster without Frame during the Double Contest Time from 00:01 12 August 2019 to 23:59 31 December 2019.

Poster Size
(without frame – inch)
Base Cost
Shipping USShipping globeAdditional FeeGiá USGiá Inter
18*12548913
24*1656101115
36*247.561013.517.5
48*32168122428
11*17548913
18*245.46911.414.4
16*16548913
24*2476101317
30*30128122024

NOTE: If you buy two or more posters in an order, we still apply shipping fee for each item.

Example: If you buy 3 posters size 18*12 in an order , total shipping fee (ship US) is 3×4=12 USD

 • High quality resin-coated photo base paper
 • Satin photo finish, maximum color gamut, dmax, and image resolution
 • Heavy weight (230 gsm); 9 mil base
 • Ships in protective tube
Posters without frame
Fulfillment Cost Comparison (basecost + ship)
Poster SizeMerchizeCustomCatGearLaunch App
(Tier: Diamond)
11″ x 17″$9.00không có$9.50
12″ x 18″$9.00$9.00không có
16″ x 16″$9.00$9.00không có
16″ x 24″$11.00$11.00$11.20
18″ x 24″$11.40không có$11.40
24″ x 24″$13.00$13.00không có
24″ x 36″$14.00$14.00$16.60
30″ x 30″$20.00$20.00không có
32″ x 48″$24.00$24.00không có
 • Manufacturer: Merchize
 • Estimated Processing Time: 1 – 2 business days
 • Estimated Standard US Shipping Time: 4 – 7 business days
 • Estimated WW Shipping Time: average: 7 – 10 business days, 15 business days for some locations
Artwork file requirement:
 • Format: JPG
 • Dimension: 2400x3600px
 • Res: 300 DPI
Download Mockup tại đây

MUG (Discontinued from 16th Sep 2019)

From September 16th 2019, Merchize temporarily postponed the production line for Mug in our factories. We will continue this product line in the future. This means that you cannot fulfill Mug that are produced by Merchize in this time. However, we still can fulfill Mug orders via other suppliers. All Mug orders will be fulfilled via other suppliers. Contact our Fulfillment supporters for more information. 
From September 16th 2019, Merchize temporarily postponed the production line for Mug in our factories. We will continue this product line in the future. This means that you cannot fulfill Mug that are produced by Merchize in this time. However, we still can fulfill Mug orders via other suppliers. All Mug orders will be fulfilled via other suppliers. Contact our Fulfillment supporters for more information. 
SizeColorBasecostShip US
(+Additional)
World
(+Additional)
11 ozWhite$3.50$4.99(+1.99$)10$(+6$)
11 ozBlack$5.00$4.99(+1.99$)10$(+6$)
15 ozWhite$4.00$5.99(+1.5$)12$(+6$)
15ozBlack$5.50$5.99(+1.5$)12$(+6$)
We accept PNG files of any of the following size:
 • 4500x5400px
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px
And >= 300 DPI

Products Fulfilled Via Other Suppliers

Products that Merchize’s factory does not manufacture. For these products, we will outsource through a third-party supplier. Therefore, for these products, the processing time, shipping time, or tracking code will depend on that supplier. Because of that, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. Most of the time, we will outsource these products to CustomCat. If CustomCat run out of stock or doesn’t have the specified product, we will use another supplier of the same quality. You could also tell us which supplier to fulfill your product. In such cases, just let our supporters know and we will help you out.

2D Classic Men & Women T-Shirt

These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource tto CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. 

Contact our Fulfillment supporters for more information.

Classic Men T-shirt         
Color/ Size SMLXL2XL3XL4XL5XL6XL
Sport Grey777799111212
Ash777799111212
White777799111212
Black777799111212
Pistachio777799111212
Dark Heather777799111212
Heliconia777799111212
Texas Orange777799111212
Light Blue777799111212
Maroon777799111212
Red777799111212
Royal Blue777799111212
Navy777799111212
Purple777799111212
Gold777799111212
Orange777799111212
Deep Forest777799111212
Brown777799111212
Vegas Gold777799111212
Kelly Green777799111212
Cardinal777799111212
Iris777799111212
Lime777799111212
Light Pink777799111212

All sizes are in Inches

SizeWidthLengthSleeve
S182815.625
M202917
L223018.5
XL243120
2XL263221.875
3XL283322.875
4XL303424.25
5XL323525.375
6XL343624.75
Classic Ladies T-shirt      
Color/ Size SMLXL2XL3XL
Black8.508.508.508.509.5010.50
White8.508.508.508.509.5010.50
Red8.508.508.508.509.5010.50
Sport Grey8.508.508.508.509.5010.50
Navy8.508.508.508.509.5010.50
Gold8.508.508.508.509.5010.50
Royal Blue8.508.508.508.509.5010.50
Kelly Green8.508.508.508.509.5010.50
Brown8.508.508.508.509.5010.50
Purple8.508.508.508.509.5010.50
Dark Heather8.508.508.508.509.5010.50
Cardinal8.508.508.508.509.5010.50
Heliconia8.508.508.508.509.5010.50
Pistachio8.508.508.508.509.5010.50
Light Blue8.508.508.508.509.5010.50
Orange8.508.508.508.509.5010.50
Deep Forest8.508.508.508.509.5010.50
Iris8.508.508.508.509.5010.50
Light Pink8.508.508.508.509.5010.50

All sizes are in Inches

SizeBustLengthSleeve
S182513.75
M202614.5
L222615.5
XL242816.5
2XL262917.5
3XL283018.5

Men T-shirt

 • 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
 • Seamless double-needle 7/8
 • Taped neck and shoulders; Tearaway label

Woment T-shirt

 • 100% preshrunk cotton; Ash Grey 99% cotton, 1% polyester
 • Feminine ½ inch rib mid scoop neck; sideseamed with slightly tapered Missy fit
 • Double-needle stitching throughout; seamless rib at neck
We accept PNG files of any of the following size:
 • 4500x5400px,
 • 2400x3000px,
 • 2100x2400px,
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px
And >= 300 DPI.

Youth T-shirt

Youth T-shirt     
Color/ Size XSSMLXL
Black77777
White77777
Red77777
Sport Grey77777
Navy77777
Gold77777
Royal Blue77777
Kelly Green77777
Brown77777
Purple77777
Mint Green77777
Ash77777
Pistachio77777
Heliconia77777
Texas Orange77777
Light Blue77777
Maroon77777
Orange77777
Deep Forest77777
Iris77777
Lime77777
Light Pink77777
All sizes are in Inches
SizeWidthLengthSleeve
XS1620.513.5
S172214.5
M1823.515.5
L192516.5
XL2026.517.5
 • 5.3-ounce, 100% cotton (90/10 cotton/poly (Sport Grey)
 • Seamless double-needle 3/4 inch collar
 • Taped neck and shoulders; Tearaway label
We accept PNG files of any of the following size:
 • 4500x5400px,
 • 2400x3000px,
 • 2100x2400px,
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px
And >= 300 DPI.
These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource to CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. Contact our Fulfillment supporters for more information.

Men & Women V-neck

These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource to CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. Contact our Fulfillment supporters for more information.
Women’ V-neck     
Color/ Size SMLXL2XL
Black11.111.111.111.113.1
White11.111.111.111.113.1
Red11.111.111.111.113.1
Sport Grey11.111.111.111.113.1
Navy11.111.111.111.113.1
Hot Pink11.111.111.111.113.1
Royal Blue11.111.111.111.113.1
Kelly Green11.111.111.111.113.1
Purple11.111.111.111.113.1

All sizes are in Inches

SizeBustBody
S17.2525.25
M19.2526
L21.2527
XL23.2528
2XL25.2528.5
 • Men V-neck      
  Color/ Size XSSMLXL2XL
  Black11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  White11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Red11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Sport Grey11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Navy11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Gold11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Royal Blue11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Kelly Green11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Ash11.8611.8611.8611.8611.8613.86
  Orange11.8611.8611.8611.8611.8613.86

All sizes are in Inches

SizeChestLengthSleeve
S18287
M20297.25
L22307.5
XL24317.5
2XL26327.75
3XL28337.75
4XL30347.75
 • 5.3 oz, 100% cotton preshrunk jersey knit, Sport Grey 90% cotton/10% polyester
 • 1/2 inch mitered v-neck collar
 • Taped neck and shoulders with cap sleeves

We accept PNG files of any of the following size:

 • 4500x5400px,
 • 2400x3000px,
 • 2100x2400px,
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px

And >= 300 DPI.

Men & Women Tank

These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource to CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. Contact our Fulfillment supporters for more information.
Description
 • 4.5 oz., preshrunk 100% combed ringspun cotton
 • Heather Grey is 90/10 cotton/poly; Heather colors are 60/40 poly/cotton
 • Semi-fitted contoured silhouette with sideseams
Women Tank     
Color/ Size SMLXL2XL
Black1313131315
White1313131315
Red1313131315
Sport Grey1313131315
Navy1313131315
Kelly Green1313131315
Purple1313131315
Royal Blue1313131315
Raspberry1313131315
Tahiti Blue 1313131315
Light Orange 1313131315
Lilac1313131315
Banana cream1313131315
Mint1313131315
All sizes are in Inches
SizeBody WidthLength
XS1427
S1527.5
M1628
L1728.5
XL1829
2XL1929.5
Description:
 • 4.2 oz., 100% combed and ringspun cotton; 30 singles
 • Dark Grey Heather is 52% combed and ringspun cotton, 48% polyester
 • Unisex sizing; sideseamed
Men V-neck      
Color/ Size XSSMLXL2XL
Black11.8611.8611.8611.8611.8613.86
White11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Red11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Sport Grey11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Navy11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Gold11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Royal Blue11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Kelly Green11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Ash11.8611.8611.8611.8611.8613.86
Orange11.8611.8611.8611.8611.8613.86
All sizes are in Inches
SizeChestBodyLength
S1828
M2029
L2230
XL2431
2XL2632
We accept PNG files of any of the following size:
 • 4500x5400px,
 • 2400x3000px,
 • 2100x2400px,
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px
And >= 300 DPI.

Men Sleeveless

These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource to CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. Contact our Fulfillment supporters for more information.
Men Sleeveless     
Color/ Size SMLXL2XL
White12.8212.8212.8212.8214.82
Sport Grey12.8212.8212.8212.8214.82
Black12.8212.8212.8212.8214.82
Royal Blue12.8212.8212.8212.8214.82
Red12.8212.8212.8212.8214.82
Navy12.8212.8212.8212.8214.82
All sizes are in Inches
SizeChestBody Length
S 1828
M2029
L2230
XL2431
2XL2632
 • 6.1-ounce, 100% cotton; Sport Grey is 90/10 cotton/poly
 • Double needle neck and hem
 • Hemmed armholes
We accept PNG files of any of the following size:
 • 4500x5400px,
 • 2400x3000px,
 • 2100x2400px,
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px
And >= 300 DPI.

Unisex Hoodie G185 

These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource to CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost.

Contact our Fulfillment supporters for more information.

Unisex HoodieBase Cost
ColorShipping CostSMLXL2XL3XL4XL5XL
Black7.99 (+1.5)1515151517181818
White7.99 (+1.5)1515151517181818
Red7.99 (+1.5)1515151517181818
Sport Grey7.99 (+1.5)1515151517181818
Navy7.99 (+1.5)1515151517181818
Gold7.99 (+1.5)1515151517181818
Royal Blue7.99 (+1.5)1515151517181818
Kelly Green7.99 (+1.5)1515151517181818
Brown7.99 (+1.5)1515151517181818
Purple7.99 (+1.5)1515151517181818
Dark Heather7.99 (+1.5)1515151517181818
Ash7.99 (+1.5)1515151517181818
Heliconia7.99 (+1.5)1515151517181818
Military Green7.99 (+1.5)1515151517181818
Light Blue7.99 (+1.5)1515151517181818
Maroon7.99 (+1.5)1515151517181818
Orange7.99 (+1.5)1515151517181818
Deep Forest7.99 (+1.5)1515151517181818
Iris7.99 (+1.5)1515151517181818
Light Pink7.99 (+1.5)1515151517181818

All sizes are in Inches

SizeChestLengthSleeve
S202633
M222734
L242835
XL262936
2XL283037
3XL303238
4XL323339
5XL343440
  • 8 oz 50/50 cotton/poly
  • Air jet yarn creates a smooth, low-pill surface
  • Double needle stitching; Pouch pocket; Unisex sizing

  We accept PNG files of any of the following size:

  • 4500x5400px,
  • 2400x3000px,
  • 2100x2400px,
  • 2400x3200px
  • 4200x4800px

  And >= 300 DPI.

Unisex Long Sleeve 

These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource to CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. 

Contact our Fulfillment supporters for more information.

Unisex Long Sleeve        
Color/ Size SMLXL2XL3XL4XL5XL
Black1111111113141516
White1111111113141516
Red1111111113141516
Sport Grey1111111113141516
Navy1111111113141516
Gold1111111113141516
Royal Blue1111111113141516
Kelly Green1111111113141516
Brown1111111113141516
Purple1111111113141516
Dark Heather1111111113141516
Ash1111111113141516
Light Blue1111111113141516
Maroon1111111113141516
Orange1111111113141516
Deep Forest1111111113141516
Carolina Blue1111111113141516
Light Pink1111111113141516

All sizes are in Inches

SizeWidthLengthSleeve
S182833.5
M202935
L223036.5
XL243138
2XL263239.5
3XL283339.5
4XL303440
5XL323540.5
 • 6.1-ounce, 100% cotton
 • Sport Grey is 90% cotton, 10% poly
 • We suggest ordering one or two sizes up for a fuller fit; Please refer to size chart for actual garment measurements
 • We accept PNG files of any of the following size:
 • 4500x5400px,
 • 2400x3000px,
 • 2100x2400px,
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px
 • And >= 300 DPI.

Unisex Sweatshirt 

These products are fulfilled via other suppliers, most of the time, we will outsource to CustomCat. The price depends on size and color, Merchize will fulfill these products for you with no extra charge compared to the supplier’s basecost. 

Contact our Fulfillment supporters for more information.

Unisex
Sweatshirt
        
Color/SizeSMLXL2XL3XL4XL5XL
Black13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
White13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Red13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Sport Grey13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Navy13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Gold13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Royal Blue13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Kelly Green13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Brown13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Purple13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Dark Heather13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Ash13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Heliconia13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Military Green13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Light Blue13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Maroon13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Orange13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Deep Forest13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Iris13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
Light Pink13.5013.5013.5013.5015.5015.5017.5017.50
All sizes are in Inches
SizeWidthLengthSleeve
S182833.5
M202935
L223036.5
XL243138
2XL263239.5
3XL283339.5
4XL303440
5XL323540.5
 • 8 oz; 50% cotton/50% polyester
 • Air jet yarn for a softer feel and no pilling
 • 1×1 athletic rib cuffs and waistband with spandex; Double-needle stitching
We accept PNG files of any of the following size:
 • 4500x5400px,
 • 2400x3000px,
 • 2100x2400px,
 • 2400x3200px
 • 4200x4800px
And >= 300 DPI.