M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Tạo Và Upload Sản Phẩm Dropship Trên Merchize

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Để tạo và upload sản phẩm Dropship trên Merchize, bạn đăng nhập vào trang Seller (seller.merchize.com), sau đó vào phần Product.

 

Bạn sẽ thấy button tạo Product ở phía bên phải. Click vào đó để bắt đầu tạo sản phẩm và làm theo hướng dẫn như trong video dưới đây:

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)