M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Sửa Hàng Loạt Description Các Sản Phẩm (Bulk Edit Description)

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Bước 1

Tại trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, truy cập phần Products.

Bước 2

Tick chọn các sản phẩm cần sửa mô tả hoặc tick chọn ô vuông trên cùng để chọn toàn bộ sản phẩm.

Chọn ActionEdit description

Bước 3

Tại top up form điển mô tả sản phẩm của bạn, có thể format lại text, thêm ảnh cho phù hợp, chỉnh sửa xong chọn Edit description.

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)