M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Lấy Link Sitemap Của Store

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Hiện tại hệ thống đã tự động tạo sitemap cho store. Bạn có thể lấy link sitemap theo cú pháp sau:

https://domainstore/next-api/sitemap/index.xml

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hướng dẫn submit sitemap lên google tại đây:

https://tienichseo.com/huong-dan-submit-sitemap-len-google-search-console/

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)