M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Lấy Google Tag Manager Container ID

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Hướng Dẫn Lấy Google Tag Manager Container ID

  • Truy cập vào Google Tag Manager (GTM).
  • Nếu chưa có tài khoản GTM, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản mới. Click vào nút Create Account.

  • Sau đó điền đầy đủ thông tin yêu cầu và làm theo hướng dẫn.

  • Cuối cùng, khi account đã được tạo, bạn sẽ thấy GTM container ID ở phía trên bên phải của page. Nó có dạng như sau:

  • Copy và Paste vào Setting của Merchize.

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)