M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Lấy Google Analytics Tracking ID

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Hướng Dẫn Lấy Google Analytics Tracking ID

  • Truy cập vào Google Analytics và đăng nhập vào tài khoản Google Analytics tương ứng của bạn.

Merchize-google analytic ID

 

  • Ở cột Menu, chọn Admin ở dưới cùng bên trái.
  • Ở cột Property chọn Property Settings.
  • Copy Tracking ID như trong hình và paste vào Settings của Merchize.

Merchize Google Analytic ID

 

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)