M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Hướng Dẫn Lấy Facebook Pixel ID

  • Login vào Facebook và vào Ads Manager Account.
  • Ở góc trên bên trái. bạn ấn vào Ads Manager để mở menu và chọn Events Manager.
  • Ở đây bạn sẽ thấy danh sách các pixel của mình.
  • Copy và Paste vào Settings của Merchize.
    Facebook Pixel-Merchize

 

 

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)