M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Lấy Bing Site Verification Code

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Hướng Dẫn Lấy Bing Site Verification Code

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Bing của bạn > Gõ URL website của bạn.

Bước 2: Tìm đến phần xác minh site, chọn Option 2: Copy and paste a <meta> tag in your default webpage (hoặc Sao chép và dán thẻ <meta> vào trang web mặc định của bạn).

Bing Veritification Code_Merchize

 

 

Bước 3: Sau đó, tương tự với Google Site Verification code, bạn copy nội dung trong mục content vào phần Bing tracking trên Merchize.

Bước 4: Quay lại tab xác minh của Bing, click Verify để xác minh site.

Như vậy bạn đã xác minh được store trên Bing.

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)