M E R C H I Z E

Hướng Dẫn Bổ Sung Thanh Quảng Cáo Khuyến Mãi Cho Storefront

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Bước 1

Từ trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, vào mục Settings -> Online Store.

Bước 2

  • Tick chọn Enable top bar promotion.
  • Điền % discount mong muốn.
  • Tùy chỉnh đoạn text hiển thị trên thanh top bar. Bạn có thể viết bất kỳ text gì tùy ý. Ví dụ: tại đây mình điền theo gợi ý có sẵn là “LIMITED TIME! All Sale. Everything. 20% Off!”.
  • Chọn Save để lưu lại thông tin. Lúc này store của bạn đã có thanh top bar discount tương tự ảnh này:

Merchize PTE. LTD.

Address:

  • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
  • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)