M E R C H I Z E

Bổ Sung Thêm WWW Cho Store Của Bạn

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Về cơ bản, khi bạn xong 3 bước trong hướng dẫn tạo store là bạn đã có thể truy cập được store của bạn tại domain của bạn theo dạng https://dia-chi-store-cua-ban.com.

Tuy nhiên, nếu bạn thêm WWW vào trước domain thì khi truy cập sẽ gặp lỗi 404 – default backend. Điều này là do chưa setup thêm WWW.

Để setup WWW, rất đơn giản:

 • Vào mục Page Rules trong CloudFlare,

 • Chọn Create Page Rule.

 • Điền thông tin setting theo hướng dẫn sau:
  • Mục If the Url Matches, bạn điền domain có WWW và ở sau là /*.
   Ví dụ ở đây store của mình là demostore.xyz thì sẽ điền là https://www.demostore.xyz/*.
  • Mục Then the settings are: Chọn Forwarding URL và 301 – Permanent Redirect.
  • Ở dưới điền domain của bạn, ví dụ: https://demostore.xyz.
  • Sau đó chọn Save and Deploy.

Như vậy là đã xong, khi truy cập https://WWW.dia-chi-store-cua-ban.com, store của bạn vẫn sẽ hiện lên thay vì báo lỗi 404 – default backend.

Merchize PTE. LTD.

Address:

 • Vietnam Office: 24 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi 100000
 • Singapore Office: 1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)